AKTUALITY- INFORMACE PRO RODIČE

Platba za stravné na měsíc Litopad

2.11. 6:30 - 8:30

3.11. 11:30 - 16:30

Plánované akce na měsíc Listopad

3.11. Divadlo v MŠ - U dvou sluníček

24.11. Divadlo v MŠ - O 12 měsíčkách

 

PROVOZ MŠ DO KONCE KALENDÁŘNÍHO ROKU:

Podzimní prázdniny a mimořádné prázdniny v období 26. - 30. 10. 2020: běžný provoz MŠ

Vánoční prázdniny v období 23. 12. 2020 - 1. 1. 2021: MŠ bude uzavřena

PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ A ŘÍJEN:

 

  9.9.   9:00       Logopedická depistáž

16.9.   8:30       Divadlo v MŠ: Jak Jeníček zlobil

29.9.   9:00       Canisterapie - Dopoledne v MŠ

 

1.10.                  "1. pomoc zábavně v MŠ"

12.- 16. 10.        Barevný týden (oblečme se každý den do jiné podzimní barvy...) přesunuto na pozdější termín

13.10.                dopoledne - Drakiáda (akce přesunuty na pozdější termín, který bude upřesněn)

20. 10.               "DEN STROMŮ"- projektový den pro děti

            a od 9:00hod.  ZDRAVÁ PĚTKA- hravou formou se učíme správné životosprávě- nemoc lektora- přesunuto            

 

                                            

VÁŽENÍ RODIČE,

z rozhodnutí zřizovatele a KHS Pardubického kraje si Vás dovolujeme informovat o dočasném uzavření

MATEŘSKÉ ŠKOLY od STŘEDY 14. 10. 2020 do 16. 10. 2020.

MŠ bude v provozu opět od 19. 10. 2020.

Pokud potřebujete vystavit ošetřovné pište na e-mail: ms.hu@seznam.cz nebo volejte na tel. číslo 721 561 406.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Dne 25. 8. 2020 od 16.00hodin se v MŠ uskuteční schůzka rodičů. Všichni jste srdečně zváni.

 

 

 

MILÍ RODIČE, DĚTI A PŘÁTELÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY, VŠEM VÁM PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ SLUNÍČKA A ODPOČINKU. DĚKUJEME TOUTO CESTOU VŠEM SPONZORŮM ZA JEJICH PŘÍZEŇ V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE. TAKÉ DĚKUJEME RODINĚ LIPAVSKÝCH Z DOLNÍHO ÚJEZDU ZA ATRAKCE NA ZAHRADNÍ SLAVNOSTI.

 

PLÁN AKCÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

 • VE STŘEDU 17. 6. 2020 VÝLET DO JANOVA U LITOMYŠLE

 • VE ČTVRTEK 25. 6. 2020 ŠERPOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

 • V ÚTERÝ 30. 6. 2020 OD 15.30 hod. ODPOLEDNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST

   

 

ŠKOLNÍ VÝLET DO JANOVA U LITOMYŠLE 

ve středu 17. 6. 2020

 

Odjezd od MŠ: v 7:45hod.

Návrat do MŠ: do 13:00hod.

Na sebe: sportovní oblečení a obuv (budeme jezdit na koni a hrát si s pejsky)

S sebou: batůžek, kapesníčky,

pláštěnku, pití v uzavíratelné lahvi, igelitový sáček a DOBROU NÁLADU...

Svačinku a oběd budeme mít na výletě formou balíčků.

                                                                                                                                                                           

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA, SE SOUHLASEM ZŘIZOVATELE, UZAVŘENA OD 27.7. DO 14.8.2020 (tři týdny)

Prosím rodiče, kteří mají zájem o docházku svého dítěte, aby se předběžně přihlásili sms nebo emailem, viz. kontakty MŠ,  nejdéle do 30. 5. 2020.

 

STRAVNÉ ZA KVĚTEN A ČERVEN 

SE BUDE HRADIT DNE 1.6. A 2.6.2020. RODIČE DOSTANOU PŘESNĚ VYČÍSLENOU ČÁSTKU K ÚHRADĚ, OSOBNĚ PŘI PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ NEBO PŘES SMS ZPRÁVU.

ČÁSTKU BUDEME PŘEBÍRAT, V RÁMCI DODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ A ZABRÁNĚNÍ NADMĚRNÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOB, V PŘESNÉ VÝŠI A V OBÁLCE, POPŘ. PLATBOU NA ÚČET ŠKOLY.

VYROVNÁNÍ STRAVNÉHO ZA ŠKOLNÍ ROK BUDE 30.6.2020, OPROTI PODPISU V MŠ.

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem bude MŠ opět v provozu od pondělí 25. 5. 2020.

V případě zájmu nahlaste své dítě prostřednictvím emailu  ms.hu@seznam.cz do 20.5.2020. Provoz MŠ se bude řídit následujícími bezpečnostními pravidly vycházejícími z manuálu vydaným MŠMT:

Aktualizováno: OČR mohou rodiče čerpat až do 30.6.2020!

viz níže: Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny...

     

MIMOŘÁDNÁ PRAVIDLA PRO POBYT DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE OD 25.5. 2020:

Veškeré aktivity a péče o děti bude probíhat pouze v budově MŠ a na její zahradě se stálým pedagogickým i provozním personálem, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před COVID 19.

 • Veškeré akce jsou prozatím zrušeny.
 • Pro děti navštěvující mateřskou školu, neplatí povinnost nosit roušku při vzdělávání.
 • Není rovněž stanovena povinnost dodržovat minimální rozestupy.
 • Každé dítě musí mít s sebou do MŠ 1 čistou /nepoužitou/ roušku v sáčku. To pro případ, že by se v kolektivu zaměstnanců školy nebo u některého z dětí, v průběhu dne objevily blíže nespecifikované příznaky onemocnění COVID 19.
 • Ze strany vedení Mateřské školy budou aktivity organizovány tak, že bude-li to možné, stráví děti větší než obvyklou část dne venku v areálu zahrady.

Při cestě do školy

 • Musí doprovod i dítě  dodržovat obecně platná hygienická pravidla v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními vydanými Vládou ČR, resp.orgány veřejné správy.
 • Především si zakrývat ústa ochrannými prostředky a dodržovat odstup dvou metrů od ostatních příchozích osob (není nutné u členů jedné domácnosti).

Při příchodu zvoňte na zvonek

 • Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod).
 • Doprovod i dítě je na cestě do školky povinno mít roušku/ústenku.
 • Dítě si od doprovázející osoby převezme zaměstnanec MŠ. Provede měření teploty a dezinfekci rukou.
 • Převezme věci dítěte (náhradní oblečení v igelitové tašce, čistou – dezinfikovanou roušku v uzavřeném sáčku) a zákonný zástupce může odejít.
 • Doprovázející osoba a cizí osoba (návštěvy, služebné návštěvy apod.) má vstup zakázán!
 • Zaměstnanec dítě doprovodí do šatny, po převlečení provede důkladné umytí teplou vodou a mýdlem (minimálně 20-30sekund) a doprovodí ho do třídy.
 • Z důvodu mimořádných bezpečnostních opatření je zakázáno vnášet osobní hračky z domu. Zákonný zástupce bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Při vyzvednutí dítěte ze školky, rodič zazvoní a bude mu předáno oblečené dítě. V prostorách školy nebudou zůstávat žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový sáček, igelitová taška apod.)

Při podezření na možné příznaky Covid-19

 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příznaky infekce Covid-19 nebo má zvýšenou teplotu.
 • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění a možné příznaky Covid-19, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno mimo kolektiv dětí do vyzvednutí zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou. Ostatní děti a zaměstnanci mají povinnost nosit roušku do doby, kdy je potvrzený zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli.

 Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: 

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

MZ stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 Čestné prohlášení

 Všem rodičům, kteří se nám snaží celou komplikovanou provozní sutuaci jakýmkoliv způsobem ulehčit, moc děkujeme.

AKTUALITY Z MŠ 28. 4. 2020

  Milí rodiče a milé děti,

mateřskou školu bych ráda otevřela 25. 5. 2020. Prozatím nemám z MŠMT žádné přesné informace o požadovaných opatření v MŠ.

Jakmile budou tyto informace dostupné, ihned Vás budu informovat.

Byla bych ráda, kdybyste mi potvrdili, zda budete mít od tohoto termínu zájem o docházku. Také Vás chci požádat

o potvrzení zájmu - nebo nezájmu, navštěvovat MŠ během letních prázdnin. Prosím o konkrétní napsání docházky Vašeho dítěte.

Během letních prázdnin bude, se souhlasem zřizovatele, provoz přerušen od: 27. 7. 2020 – 14. 8. 2020

 

Pište prosím na email: ms.hu@seznam.cz, nebo SMS na tel.č.: 721 561 406

Fotografie z MŠ aktuálně k 4. 5. 2020
Děkuji za reakce  a brzy na viděnou...
L. Juzová

 

 

AKTUALITY Z MŠ 23. 4. 2020

  Milí rodiče a milé děti,

zdravíme Vás všechny z mateřské školky a doufáme, že sledujete, pokud si právě neužíváte

krásných slunečných dnů, inspirace a náměty pro volné chvíle doma...a především předškoláci už máte

všechno hotové... :)

  My se ve školce snažíme práce urychlovat. Po odvlhčení objektu se musely na nejvíce vlhkých

místech obouchat vnitřní omítky. Nyní už jsou opravené a čekají na zaschnutí.

Zároveň jsme po odstranění starého koberce ve třídě zjistili, že je beton popraskaný, rozdrolený

a celý se musí vyspravit a opravit.

Trochu nás to zdrží, musí se udělat částečně nový beton. Teprve potom může nastoupit pan malíř a vymalovat.

Následně máme objednanou pokládku koberce do třídy a kabinetu. A potom už jen rychle uklidit...

Tak snad vše zdárně dokončíme, abychom Vás mohli  uvítat v mateřské škole co nejdříve.

  Vzhledem k současným nejasnostem, stále čekáme na konkrétní pokyny z MŠMT.

Následně Vás budeme informovat, kdy přesně a za jakých podmínek bude zahájen provoz MŠ.

 

Opět se nabízíme, pokud nemáte možnost tisku materiálů a pracovních listů pro děti, stačí zavolat na

mobil a domluvíme se na předání materiálů v MŠ. 

 

Informace pro rodiče dětí s odkladem školní docházky

 Pro  MŠ je třeba doložit kopii  zprávy z vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně a potvrzení od lékaře.

Pokud Vaše dítě ještě nebylo v PPP vyšetřeno, zajistěte si termín -  hned po skončení stavu nouze a po opětovném

otevření poraden  budou děti s odkladem školní docházky vyšetřeny přednostně.

 Kontakt:

562 01 Ústí nad Orlicí:                                                                                

Telefon: 465 521 296

Mobil: 776 611 695

na tel. 461 532 486 ve Svitavách ve všední dny

v čase od 8,00 do 13,00   

nebo emailem: info@ppppuo.czinfo-svitavy@pppuo.cz

 

                        Krásné jarní dny a především zdraví Vám přeje L. Juzová a kolektiv zaměstnanců školy

                        

AKTUALNÍ INFORMACE z mateřské školy- 6. 4. 2020

Zdravíme Vás všechny a posíláme milou vzpomínku z mateřské školy. Nezahálíme
a využíváme omezeného provozu k rekonstrukci vnitřních prostorů a k zútulnění
celé školky. Probíhá vybudování vchodu do kabinetu pomůcek, montáž ribstolí
a pomůcek na cvičení ve víceúčelové třídě.
 Tento týden bude zahájeno podřezávání a odvlhčení celé budovy a uvidíme,
co dalšího stihneme... a už se na Vás děti těšíme.
Všem rodičům zároveň rozesílám informační email ohledně provozu během
letních prázdnin a zahájení nového školního roku.
Děkuji všem za zpětnou reakci.

 

Přejeme Vám slunečné jarní dny a krásné Velikonoce. L. Juzová a kolektiv zaměstnanců

 VÁŽENÍ RODIČE,

vzhledem k současné situaci šíření nákazy Koronaviru, vydaným doporučením MŠMT a MZ

a po dohodě se zřizovatelem přistupuji k přerušení provozu mateřské školy

od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání.

 

O dalším vývoji situace Vás budu informovat na webových stránkách školy.

V případě, že budete potřebovat vystavit žádost na ošetřovné, požadavek

napište na email školy ms.hu@seznam.cz a já Vám potvrzení vystavím.

 

Vážím si Vaší spolupráce a děkuji za pochopení.

                                                                              Ludmila Juzová , ředitelka školy

Název Formát Velikost

Mateřská škola Horní Újezd,
okres Svitavy

Horní Újezd 143
570 01 Litomyšl

e-mail:
ms.hu@seznam.cz

tel461 631 273
mobil721 561 406
© Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy ▪ design 2017 © regrafika