Zápis do MŠ

Informace k zápisu do MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v MŠ.

Přijďte nás navštívit i s Vašimi dětmi, prohlédnete si školu a zodpovíme Vaše dotazy.

U zápisu předloží zákonný zástupce: občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte. V případě dětí cizinců všechny doklady, případně vyjádření školského poradenského zařízení.

Kritéria pro přijímání dětí:

  • děti s trvalým pobytem v obci Horní Újezd s povinnou předškolní docházkou, které dovrší do 31. 8. daného roku  5 let věku
  • děti s trvalým pobytem v obci Horní Újezd, které dovrší do 31. 8. daného roku 4 let věku
  • děti s trvalým bydlištěm v obci Horní Újezd, které dovrší do 31. 8. daného roku 3 let věku
  • děti s trvalým pobytem mimo obec Horní Újezd budou přijímány podle věku od nejstaršího po nejmladší až do naplnění kapacity MŠ.

Povinnost předškolního vzdělávání:

Novela školského zákona 561/2004 Sb., ukládá rodičům předškolních dětí od školního roku 2017/2018 povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky.

Při zápisu je nutné zapsat i děti, u kterých předpokládaný nástup do MŠ plánujete až později v průběhu školního roku 2020/21. Do mateřské školy budou přijímány i děti dvouleté, které dovrší tento věk k 31. 8. 2020. Dítě mladší 3 let, nemá právní nárok na přijetí do MŠ.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ludmila Juzová
ředitelka školy