Zápis do MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy Horní Újezd se uskuteční
v termínu od 10. - 14. 5. 2021 v distanční podobě,
tedy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Vyplněnou přihlášku, potvrzený formulář od lékaře a kopií rodného listu dítěte doručte do mateřské školy:

  • do datové schránky školy (ID 55xxd32)
  • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (ms.hu@seznam.cz)
  • poštou (Mateřská škola Horní Újezd 143, 570 01 Litomyšl)
  • osobním předáním do poštovní schránky umístěné u vchodu do mateřské školy
  • osobně po předchozí telefonické domluvě (tel.: 721 561 106)

Povinnost plnit předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 mají dětí, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Při tomto zápisu je nutné zapsat i děti, u kterých je předpokládaný nástup do MŠ až později v průběhu školního roku 2021/22.

Do nově otevřené třídy, pro dětí 2-4leté, budou až do kapacity mateřské školy přijímány i dětí, které dovrší dva roky k 31. 8. 2021.

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/22:

 

- děti s trvalým pobytem v obci Horní Újezd s povinnou předškolní docházkou, které dovrší do 31.8.2021 pěti let věku

- děti s trvalým pobytem v obci Horní Újezd podle věku od nejstaršího po nejmladší 

- děti s trvalým pobytem v obci Horní Újezd, které dovrší do 31.8.2021 dvou let věku

- děti s trvalým pobytem mimo obec Horní Újezd budou přijímány podle věku od nejstaršího po nejmladší až do naplnění kapacity mateřské školy.

 

Povinnost předškolního vzdělávání: Novela školského zákona 561/2004 Sb., ukládá rodičům předškolních dětí povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky.