Listopad

 7. 11. Projektový den o svatém Martinovi - třída včeličky

 9.11. Projektový den "Den hokusů a pokusů" - třída berušky

22.11. Návštěva knihovny Litomyšl - "Zvířátka a jejich obydlí" - celá MŠ

30.11. Návštěva knihovny Litomyšl - "Adventní zvyky a tradice" - celá MŠ

30. 11. 2023 -