Výběr stravného

 

STRAVNÉ A ÚPLATA NA MĚSÍC ČERVEN 2024

SE PLATÍ BANKOVNÍM PŘEVODEM:
do 10. dne v měsíci na účet mateřské školy
u Komerční banky, č.ú.:
131-1109860287/0100
     HOTOVOSTNÍ PLATBA JE MOŽNÁ VE DNECH
6. 6. a 7. 6. od 6:30 -16:30
Lísteček obdržíte od paní učitelek. Rodičům nemocných dětí zasíláme SMS.
PROSÍME O VČASNÉ ODHLAŠOVÁNÍ a PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ, včetně odpoledních svačinek.
Děti odhlašujte nejdéle den předem,
v náhlých případech nejpozději do 7:00 hodin daného dne.
Odpolední svačinky se odhlašují nejdéle den předem, lze mimořádně odhlásit do 7:30 hodin daného dne.
  • zápisem do sešitu na stole u vchodu
  •    formou SMS na mobil:             721 561 406 (třída MŠ)