O našich Včeličkách

Od 1. 9. 2020 je ve škole otevřena druhá třída, která je od počátku určena pro vzdělávání mladších dětí. Nově vzniklá třída "Včeliček" je pro 10 dětí. Vznikla v prostorách původní ložnice, vloni víceúčelové herny.
Výchovně vzdělávací práci v 1. třídě VČELIČEK zajišťují:
Martina Janáčková, učitelka
Kristýna Šplíchalová, DiS., učitelka