Krásňoveská přírodní zahrada – MŠ Horní Újezd

Na konci dubna byla v Mateřské škole Horní Újezd, okres Svitavy, slavnostně otevřena "Přírodní zahrada skřítka Krásňovíska".

 

Mateřská škola se zapojila do výzvy č. 7/2019 Přírodní zahrady, z Národního programu Životní prostředí. Cílem této výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí, a to díky zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí MŠ. Jedním z cílů realizace zahrady je podpora povědomí EVVO u dětí a jejich rodin v rámci komunitních i environmentálních aktivit na naší zahradě. Důležitý je kontakt s přírodou a její přirozená ochrana a péče o ni, zvyšování povědomí o  environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě.

Díky projektu byla kompletně revitalizována nevyužívaná část zahrady a ve škole tak vznikl další zajímavý prostor pro efektivní trávení času. Umožní dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou děti vedeni k odpovědnému chování k přírodě.

Součástí zahrady jsou různorodé zóny- výuková, užitková, okrasná, odpočinková a herní. Všechny zóny jsou propojeny a fungují díky biodiverzitě. Vzniklo kvalitní, podnětné a atraktivní zázemí pro aktivní pobyt dětí  v přírodním a přirozeném prostředí s možnostmi vzdělávat zábavnou formou, zlepšovat znalosti, dovednosti a kreativitu dětí.

Pozvané hosty a rodiče přivítala paní ředitelka Ludmila Juzová společně se zástupcem zřizovatele, panem starostou Ing. Radkem Boštíkem. Následovalo poděkování panu starostovi za podporu při realizaci zahrady, krátké představení vize zahrady a představení jednotlivých prvků. Děti společně s rodiči měli možnost vyzkoušet všechny nabízené aktivity a připojit se do tvorby v tvořivých dílnách v duchu přírodních živlů, voda - vzduch - země. 

Pro všechny bylo připraveno drobné občerstvení a ochutnávka domácích voňavých čajů. 

Fotogalerie:

https://ms.horniujezd.cz/foto-a-video-kronika/2021-2022/galerie-slavnostni-otevirani-zahrady/

 

Datum: 27. 5. 2022 | Počet fotografií: 24

Dobrý den vážení rodiče a spoluobčané,


naše školka se rozhodla zapojit do výzvy č. 7/2019 Přírodní zahrady z Národního programu Životní prostředí a připravujeme nyní projekt. Cílem této výzvy je rozvoj enviromentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí, a to díky zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí MŠ. Projekt přispívá k environmentální výchově a vzdělávání dětí v Mateřské škole, kromě prohloubení vztahu k přírodě dojde také k revitalizaci naší zadní zahrádky (parku za spojovací chodbou) a ve školce tak vznikne další zajímavý prostor pro efektivní trávení času v mateřské škole. Umožní dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou děti vedeni k odpovědnému chování k přírodě.

 

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY NÁM ŽÁDOST O DOTACI SCHVÁLIL VE VÝŠI 372 658,70Kč.

Krásňoveská přírodní zahrada – MŠ Horní Újezd

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 438 422 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 372 658,70 Kč
Výše příspěvku žadatele: 65 763,30 Kč
Realizace projektu:
Zahájení: 13. ledna 2020
Ukončení: 29. října 2021