Krásňoveská přírodní zahrada – MŠ Horní Újezd

Datum: 27. 5. 2022 | Počet fotografií: 24

Dobrý den vážení rodiče a spoluobčané,


naše školka se rozhodla zapojit do výzvy č. 7/2019 Přírodní zahrady z Národního programu Životní prostředí a připravujeme nyní projekt. Cílem této výzvy je rozvoj enviromentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí, a to díky zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí MŠ. Projekt přispívá k environmentální výchově a vzdělávání dětí v Mateřské škole, kromě prohloubení vztahu k přírodě dojde také k revitalizaci naší zadní zahrádky (parku za spojovací chodbou) a ve školce tak vznikne další zajímavý prostor pro efektivní trávení času v mateřské škole. Umožní dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou děti vedeni k odpovědnému chování k přírodě.

 

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY NÁM ŽÁDOST O DOTACI SCHVÁLIL VE VÝŠI 372 658,70Kč.

Krásňoveská přírodní zahrada – MŠ Horní Újezd

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 438 422 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 372 658,70 Kč
Výše příspěvku žadatele: 65 763,30 Kč
Realizace projektu:
Zahájení: 13. ledna 2020
Ukončení: 29. října 2021