Může nemocné dítě do mateřské školy?

MŮŽE NACHLAZENÉ DÍTĚ CHODIT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

Milí rodiče,

vzhledem k zcela běžnému výskytu nachlazení, kašle, střevních viróz, atd. věnujte stálou pozornost zdraví vašeho dítěte. Za zdraví dítěte jsou zodpovědní  pouze jeho rodiče a je na jejich uvážení a zodpovědnosti, zda považují za vhodné, umístit své dítě do kolektivu. Buďte ohleduplní k vlastnímu dítěti, ostatním dětem i dospělým a nedávejte ne zcela zdravé děti do mateřské školy. Ohrožujete jak zdraví vlastního dítěte, tak i zdraví ostatních dětí i zaměstnanců školy.

Děkujeme za pochopení

 

Výňatek ze školního řádu:

  • rodič přivádí dítě do MŠ bez příznaků nemoci v době od 6, 30 hod. – 8,00 hodin
  • do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé. Rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte učitelce oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování
  • pokud učitelky upozorní rodiče na nemoc dítěte, zajistí mu zákonní zástupci léčbu a vyšetření lékařem tak, aby se předešlo nakažení ostatních dětí
  • onemocní-li dítě v průběhu dne v mateřské škole, učitelka oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni pokud možno v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti

 

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

NACHLAZENÍ – kašel, respirační rýma, je infekce horních cest dýchacích. Pokud má Vaše dítě rýmu alergickou, prosíme, doložte tuto skutečnost lékařským potvrzením.

 

JSOU TŘI DŮVODY, PROČ BY VAŠE DÍTĚ NEMĚLO MŠ NAVŠTĚVOVAT:

  1. Roznáší infekci mezi ostatní děti
  2. Nevyléčené dítě – komplikace – delší léčení
  3. Berte ohled na zdraví personálu, který pečuje o vaše dítě

 

NAŠE DLOUHOLETÁ PRAXE NÁS VEDE NEJEN KE VZDĚLÁVÁNÍ VAŠICH DĚTÍ,  ALE I K OCHRANĚ JEJICH ZDRAVÍ.

PROTO VÁS PROSÍME O SPOLUPRÁCI A DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

NAŠE ŠKOLKA JE VZDĚLÁVACÍ ÚSTAV, NEZAJIŠŤUJEME PÉČI O NEMOCNÉ DĚTI.

 

Obrázek