Aktuální informace

26. 9. 2022 - Mezinárodní jednodenní eTwinningový projekt ke dni evropských jazyků

Děti nahrály pozdrav a sdílely ho vzájemně s dětmi po celém světě:

Společný projekt se zeměmi:  Rakousko, Bulharsko, Gruzie, Itálie, Polsko, Španělsko a Česká republika

Datum: 16. 9. 2022 | Počet fotografií: 5

Při dnešní vycházce jsme s dětmi měly možnost si prohlédnout a pohladit měsíční kuřátka. Za tento zážitek moc děkujeme.

Učitel/učitelka v MŠ

Mateřská škola Horní Újezd Litomyšl, přijme na pracovní místo učitele/učitelku (zástup za MD). Požadavky: odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti. Předpokládá se: velmi dobrá komunikační schopnost, pracovní nasazení, ochota, kreativita, pedagogický takt, tvořivost, samostatnost, týmová spolupráce, hudebnost. Přihlásit se můžete telefonicky a e-mailem.

t.č.: 721 031 437

e-mail: ms.hu@seznam.cz

1. 9. 2022 - AKCE ŠKOLKY

19. 9. 10:45 Divadlo JOJO - Pohádka ze psí boudy- v MŠ

19. 9. třída Berušek - prosíme rodiče, aby přinesli do MŠ kousek ovoce. Budeme si o něm povídat a ochutnávat.

26. 9. třída Berušek - prosíme rodiče, aby přinesli do MŠ kousek zeleniny. Budeme si o něm povídat a ochutnávat.

4. 10. 8:30 Divadlo u dvou sluncí: S Bohoušem po lese - v MŠ 

5. 10. 16:30 Dílnička s rodiči - zvonkohraní (výroba zvonkohry z přírodnin)

6. 10.  Třída Včeliček - Prosíme rodiče, aby přinesli do MŠ kousek ovoce. Budeme si o něm povídat a ochutnávat. 

12. 10. Třída Včeliček - Prosíme rodiče, aby přinesli do MŠ kousek zeleniny. Budeme si o něm povídat a ochutnávat. 

31. 10. 16:30 Dílnička s rodiči - dýňování (vydlabávání a vyřezávání z vlastní dýně)

8. 11. 8:30 Divadlo u dvou sluncí: Ze života stromů- v MŠ

... 11. 16:30 Akce s rodiči - lampionový průvod (vlastní lampion s sebou)

23. 11. 8:30 Divadlo u dvou sluncí: Vánoční překvapení- Divadlo v MŠ

28. 11. Divadlo JOJO: Bílé přání - v MŠ

1. 9. 2021 -

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

HORNÍ ÚJEZD

Provoz MŠ je zajišťován od 6:30 hod. do 17:00 hod.

Mateřská škola má 2 třídy:

třída Včeliček – 10 dětí (děti 2 -4leté)

třída Berušek – 18 dětí (děti 4-7leté)

Informace o jednotlivých třídách naleznete v liště nabídky.

Fotogalerie je pravidelně doplňována.

Telefonní kontakt:

+420 461 631 273

+420 721 561 406

ředitelka: +420 721 031 437

 

MOTTO ŠKOLKY

"Individualita a jedinečnost každého dítěte je nám inspirací"

Jsme mateřská škola rodinného typu, která vede děti k souznění s přírodou, vzájemné komunikaci, toleranci, pochopení, pomoci, kreativnímu myšlení a samostatnosti v oblastech sebeobsluhy,  myšlení a rozhodování se.

SCHŮZKA RODIČŮ PŘED ZAHÁJENÍM NOVÉHO

ŠKOLNÍHO ROKU       

 

 v úterý 30. 8. 2022 se uskuteční skupinová schůzka všech zákonných zástupců, v čase od 16:00 do 16:30 hodin.
Dále pak v čase od 16:30 do 17:00 hodin budou schůzky individuální.

 

Tato pozvánka je určena zákonným zástupcům stávajících i nových dětí, které budou navštěvovat školu od 1. 9. 2022.
 
 
PROSÍM POZNAMENEJTE SI NOVÉ TEL. ČÍSLO 
PRO KONTAKT NA ŘEDITELKU: +420 721 031 437
Jsem Vám k dispozici na tomto tel. čísle v době provozu školy.      

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

VÁŽENÍ RODIČE,

OD 1. 9. 2022 ZAVÁDÍME NOVÝ SYSTÉM ODHLAŠOVÁNÍ ODPOLEDNÍCH SVAČIN

 

Pokud budete dopředu vědět, že Vaše dítko nebude v MŠ spát, budete mít možnost odhlásit odpolední svačinu.

  1. Vaše dítě bude chodit celý školní rok po obědě, vedoucí školní jídelny zapíše trvalou odhlášku. Odpolední svačina Vám nebude započítána ve vyúčtování. Máte vždy možnost svačinku den předem přihlásit.

  1. Dítě budete odhlašovat pravidelně v některé dny nebo mimořádně, napíšete odhlášku nejdéle den předem u vstupu do zápisového sešitku. V tomto případě Vám vedoucí školní jídelny svačinku odhlásí a nebude Vám započítána ve vyúčtování.

  1. V mimořádných situacích odhlásíte svačinu osobně nebo SMS do max. 8:00hodin daného dne. V tomto případě Vám vedoucí školní jídelny svačinku odhlásí a nebude Vám započítána ve vyúčtování.

  1. Pokud nestihnete odhlásit svačinku a Vaše dítě půjde po obědě, svačinka propadá a její cena je Vám do vyúčtování započítána.

Aby tento systém správně fungoval, bude všem zákonným zástupcům zálohová platba započítána vždy jako celodenní stravné. Ve vyúčtování budou odhlášky svačinek zohledněny.

 

 

ZÁROVEŇ S PLATBOU STRAVNÉHO BUDE VYBÍRÁNA ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb.

Celou částku, za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání, budete moct uhradit hotově během dvou prvních pracovních dní v daném měsíci, nebo platbou na účet školy, dle pokynů vedoucí školní jídelny (opět se budou rozdávat lístečky s pokyny na platbu, nebo v době nepřítomnosti Vašeho dítěte, Vám bude poslána SMS na mobil).

Číslo účtu mateřské školy: 128 478 3389/0800

25. 8. 2022 - STRAVOVÁNÍ

Kuchař
 

STRAVNÉ NA MĚSÍC ZÁŘÍ

SE BUDE HOTOVOSTNĚ VYBÍRAT SPOLEČNĚ S ÚPLATOU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE DNECH:

1. 9. OD 6:30-12:30 a 2. 9. OD 11:30-17:00

  BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADA JE MOŽNÁ NA ÚČET ŠKOLY: 128 478 3389 /0800

Rodičům dětí, které nebudou nastupovat 1.9. 2022 zašleme informační SMS. 

 

 

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ JE NUTNÉ PROVÉST JEDEN DEN PŘEDEM:

v náhlých případech nejpozději do 7:00 hod. daného dne.

  • formou SMS na mobil: 721 561 406 (MŠ)
  • nebo zápisem do sešitu na stole u vchodu

7. 7. 2022 - Poděkování rodičům a odkaz na Hornoújezdský zpravodaj - červenec 2022

Milí rodiče,

velice Vám děkujeme za krásný závěr letošního školního roku a za milé pozornosti a kytičky, kterými jste nás obdarovali. Velice si Vaší pozornosti vážíme.

Přejeme Vam krásné a slunečné letní dny. 

Kolektiv mateřské školy ☀️

 

Ke shlédnutí:

https://ms.horniujezd.cz/projekty/hornoujezdsky-zpravodaj/

 

15. 6. 2022 - Budislav- výlet

  • Fotografie z výletu najdete ve foto kronice.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN:

  • 1. 7. - 15. 7. běžný provoz MŠ, omezen na jednu třídu

  • 18. 7. - 12. 8. uzavření MŠ (provádění oprav a údržby vnitřního zařízení, malování, vybrání zákonné dovolené zaměstnanců)

  • 15. 8. - 31. 8. běžný provoz MŠ, omezen na jednu třídu

Rozsah omezení a přerušení provozu MŠ byl projednán se zřizovatelem v souladu s Vyhláškou o předškolním vzdělávání v platném znění.

Děkujeme za pochopení.

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2022

 

Oznámení zákonným zástupcům dětí

Ředitelka Mateřské školy Horní Újezd, okres Svitavy, příspěvkové organizace

podle § 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v částce 260,- Kč měsíčně od 1. 9. 2022.

25. 5. 2022 - Mezinárodní spolupráce na eTwinningovém projektu

1. 9. 2021 - ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 V MATEŘSKÉ ŠKOLE HORNÍ ÚJEZD, OKRES SVITAVY:

1. 9. - Zahájení školního roku

28. 9. - Státní svátek- uzavření MŠ

28. 10. -Státní svátek- uzavření MŠ

27., 29.10. - Podzimní prázdniny- omezený provoz

17. 11. - Státní svátek- uzavření MŠ

23. 12. - 2. 1. - Vánoční prázdniny- uzavření MŠ

28. 2. - 4. 3. - Jarní prázdniny- běžný provoz

14. 4. - Velikonoční prázdniny - běžný provoz

15. 4. - 18. 4. - Státní svátek- Velikonoce- uzavření MŠ

1. 7. - 15. 7. - běžný provoz MŠ

18. 7. - 12. 8. 2022 uzavření MŠ

15. 8. - 31. 8. běžný provoz MŠ

 

Úřední hodiny ředitelky mateřské školy:


jsem Vám k dispozici dle předchozí domluvy v pracovní dny provozu Mateřské školy.

Tel. číslo: +420 721 031 437

AKTUALIZACE
Milí rodiče předškoláčků v distančním vzdělávání,
pravidelně Vám připravujeme program s úkoly a nabídkou aktivit, který zasíláme na Vaše emailové adresy.
Nabízíme Vám další možnosti, které můžete pro práci s dětmi využít.
Materiál je nejen pro předškoláky. Zápis je tu!   spustíte ji snadno zde. 
Zápis je aktualizovalný o interaktivní cvičeníkarty z klobouku (zobrazit příklad cvičení) a poznávací karty (zobrazit příklad cvičení).
Materiál je ke stažení zdarma.

 

Další nabídky:
https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149
/https://www.babyonline.cz/skolka-hrou

 

Ukázka z připravovaných pracovních učebnic Škola je tu (Cesta k poznávání a čtení, Cesta k psaní a Cesta k počítání) pro předškolní přípravu od 5 let, které jsou tematicky propojeny pohádkami. Už dnes je bezplatně zpřístupněna ukázka z nich v podobě MIUč+ Škola je tu. Obsahuje strany z každé pracovní učebnice vztahující se k pohádce O koblížkovi a součástí je také namluvená pohádka a její text.

28. 10. 2020 - Nové internetové stránky

Mateřská škola má nové internetové stránky. Doufáme, že se Vám budou líbit a budou dobře sloužit svému účelu.

Staré stránky naleznete na adrese https://ms.horniujezd.cz/staryweb