Aktuální informace

30. 5. 2023 - Školní výlet do záchranné stanice "Pasíčka" ☺

Fotografie z dnešního výleto do záchranné stanice "Pasíčka" naleznete zde:

https://ms.horniujezd.cz/foto-a-video-kronika/2022-2023/galerie-skolni-vylet-do-zachranne-stanice-pasicka/

22. 5. 2023 - OSLAVA DNE DĚTÍ v naší MŠ ☺

22. 5. 2023 - Včeličky pracují na zahradě ♥

Děti se krásně starají o svou zahradu:

https://ms.horniujezd.cz/foto-a-video-kronika/2022-2023/galerie-kveten-u-vcelicek-2/

 

28. 4. 2022 - AKCE ŠKOLY

 

24. 5. Divadlo U dvou sluncí: ,,Za skřítky a do lesa..."

25. 5. Návštěva u místních hasičů - prohlídka

30. 5. Výlet mateřské školy do Pasíček-  výukový program pro všechny děti , cena 50,- Kč program + doprava, pojedeme linkovým autobusem. 

 

 1. 6. MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ- dopolední program pro děti v maskách

https://youtu.be/c6aEAtekKmc

 

19. 6. Rybaření s místním rybářem - děti si zkusí chytit živou rybu z rybníku - dopolední program

14. 6. Divadlo JOJO v MŠ: ,,Sarka a Farka"

18. 6. Ve 14:00 hodin "Vítání občánků na obci"- vystupují předškoláci

26. 6. Zahradní slavnost spojená s šerpováním a loučením se s předškoláky, zahájení v 15:00 hodin

23. 5. 2023 - Výlet- podrobné informace

16. 5. 2023 -

5. 5. 2023 - Jarní společné focení

1. 5. 2023 -

Datum: 22. 5. 2023 | Počet fotografií: 1

Dnes jsme zahájili dlouho očekávanou plaveckou výuku

v plavecké škole v Poličce.

Všechny natěšené děti a učitelky, se nejdříve seznámily s prostředím. Následně zahájila profesionalni plavčice zábavnou a hravou formou výuku plavání. Všechny děti si užívaly dvě hodiny v bazénu a ve vířivce.

Další fotografie budou průběžně vkládány do fotogalerie.

Fotky z plavání:

https://ms.horniujezd.cz/foto-a-video-kronika/2022-2023/galerie-plavani-berusek/

1. 5. 2023 - STRAVOVÁNÍ

   Kuchař
 

STRAVNÉ A ÚPLATA NA MĚSÍC KVĚTEN 2023

 

SE PLATÍ NA ÚČET ŠKOLY:

 

128 478 3389 /0800

  VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH JE MOŽNÁ HOTOVOSTNÍ PLATBA A TO VE DNECH

2. 5. od 7:30 - 16:00 a 3. 5. od 7:30 -16:00

Lísteček s QR kódem obdržíte od paní učitelek. Rodičům nemocných dětí zasíláme SMS.

   

PROSÍME o VČASNÉ ODHLAŠOVÁNÍ a PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ, včetně odpoledních svačinek,

v náhlých případech nejpozději do 7:00 hod. daného dne.

  • formou SMS na mobil: 721 561 406 (MŠ)
  • nebo zápisem do sešitu na stole u vchodu

5. 5. 2023 - Chystáme překvapení pro maminky

Na fotografie z příprav se podívejte zde:

https://ms.horniujezd.cz/foto-a-video-kronika/2022-2023/galerie-chystame-prekvapeni-pro-maminky/

 

4. 5. 2023 - Každý den chodíme na zahradu...

Na fotografie se můžete podívat zde:

https://ms.horniujezd.cz/foto-a-video-kronika/2022-2023/galerie-spolecne-otvirani-zahrady/

17. 4. 2023 - Krátké ohlédnutí za uplynulým obdobím v mateřské škole ♡

https://www.youtube.com/watch?v=psWjbSV4FLo

14. 4. 2023 - Mezinárodní spolupráce

22. 2. 2023 - KARNEVAL- další fotografie ve fotogalerii1. 9. 2021 -

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

HORNÍ ÚJEZD

Provoz MŠ je zajišťován od 6:30 hod. do 17:00 hod.

Mateřská škola má 2 třídy:

třída Včeliček – 10 dětí (děti 2 -4leté)

třída Berušek – 19 dětí (děti 4-7leté)

Informace o jednotlivých třídách naleznete v liště nabídky.

Fotogalerie je pravidelně doplňována.

Telefonní kontakt:

+420 461 631 273

+420 721 561 406

ředitelka: +420 721 031 437

 

MOTTO ŠKOLKY

"Individualita a jedinečnost každého dítěte je nám inspirací"

Jsme mateřská škola rodinného typu, která vede děti k souznění s přírodou, vzájemné komunikaci, toleranci, pochopení, pomoci, kreativnímu myšlení a samostatnosti v oblastech sebeobsluhy,  myšlení a rozhodování se.

1. 9. 2022 - ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023   

V MATEŘSKÉ ŠKOLE HORNÍ ÚJEZD, OKRES SVITAVY:

  1. 9.  Zahájení školního roku

28. 9.  Státní svátek- uzavření MŠ

26. - 27.10.  Podzimní prázdniny- běžný provoz

28. 10. Státní svátek- uzavření MŠ

17. 11. Státní svátek- uzavření MŠ

23. 12. - 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny- uzavření MŠ

 6. 3. - 12. 3.  Jarní prázdniny- běžný provoz

6. 4.  Velikonoční prázdniny - běžný provoz

7. 4. a 9. 4. Velikonoce- Státní svátky - uzavření MŠ

1. 7. - 14. 7.  prázdninový provoz MŠ 

17. 7. - 11. 8. 2022 uzavření MŠ- zákonné dovolené zaměstnanců, provádění oprav a údržby

14. 8. - 31. 8. prázdninový provoz MŠ

 

Úřední hodiny ředitelky mateřské školy:

jsem Vám k dispozici dle předchozí domluvy v pracovní dny provozu Mateřské školy.

Tel. číslo: +420 721 031 437

 

Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří nám věnovali finanční nebo materiální sponzorské dary.

Děkujeme a velmi si toho vážíme.

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2022

 

Oznámení zákonným zástupcům dětí

Ředitelka Mateřské školy Horní Újezd, okres Svitavy, příspěvkové organizace

podle § 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v částce 260,- Kč měsíčně od 1. 9. 2022.

VÁŽENÍ RODIČE,

OD 1. 9. 2022 ZAVÁDÍME NOVÝ SYSTÉM ODHLAŠOVÁNÍ ODPOLEDNÍCH SVAČIN

 

Pokud budete dopředu vědět, že Vaše dítko nebude v MŠ spát, budete mít možnost odhlásit odpolední svačinu.

  1. Vaše dítě bude chodit celý školní rok po obědě, vedoucí školní jídelny zapíše trvalou odhlášku. Odpolední svačina Vám nebude započítána ve vyúčtování. Máte vždy možnost svačinku den předem přihlásit.

  1. Dítě budete odhlašovat pravidelně v některé dny nebo mimořádně, napíšete odhlášku nejdéle den předem u vstupu do zápisového sešitku. V tomto případě Vám vedoucí školní jídelny svačinku odhlásí a nebude Vám započítána ve vyúčtování.

  1. V mimořádných situacích odhlásíte svačinu osobně nebo SMS do max. 8:00hodin daného dne. V tomto případě Vám vedoucí školní jídelny svačinku odhlásí a nebude Vám započítána ve vyúčtování.

  1. Pokud nestihnete odhlásit svačinku a Vaše dítě půjde po obědě, svačinka propadá a její cena je Vám do vyúčtování započítána.

Aby tento systém správně fungoval, bude všem zákonným zástupcům zálohová platba započítána vždy jako celodenní stravné. Ve vyúčtování budou odhlášky svačinek zohledněny.

  

ZÁROVEŇ S PLATBOU STRAVNÉHO BUDE VYBÍRÁNA ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb.

Celou částku, za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání, budete moct uhradit hotově během dvou prvních pracovních dní v daném měsíci, nebo platbou na účet školy, dle pokynů vedoucí školní jídelny (opět se budou rozdávat lístečky s pokyny na platbu, nebo v době nepřítomnosti Vašeho dítěte, Vám bude poslána SMS na mobil).

Číslo účtu mateřské školy: 128 478 3389/0800

28. 10. 2020 - Nové internetové stránky

Mateřská škola má nové internetové stránky. Doufáme, že se Vám budou líbit a budou dobře sloužit svému účelu.

Staré stránky naleznete na adrese https://ms.horniujezd.cz/staryweb