Aktuální informace

1. 2. 2023 - STRAVOVÁNÍ

Kuchař
 

STRAVNÉ NA MĚSÍC LEDEN

 

SE BUDE HOTOVOSTNĚ VYBÍRAT

SPOLEČNĚ S ÚPLATOU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

POUZE VE DNECH:

 

v úterý  1. 2. od 6:30 - 12:30 a středu 2.2. od 6:30 -17:00

 

         

  BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADA JE MOŽNÁ NA ÚČET ŠKOLY: 128 478 3389 /0800

  
ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ JE NUTNÉ PROVÉST JEDEN DEN PŘEDEM:

v náhlých případech nejpozději do 7:00 hod. daného dne.

  • formou SMS na mobil: 721 561 406 (MŠ)
  • nebo zápisem do sešitu na stole u vchodu

1. 2. 2023 - Karneval

1. 9. 2022 - AKCE ŠKOLKY

6. 1. Dopolední Tříkrálový průvod po obci

 

30. 1. Divadlo v MŠ 10:45 ,,O nezbedných kůzlátkách"

 

7. 2. Divadlo v MŠ 8: 30 "Cestovatelská pohádka"

 

8. 2. Projektový dopolední program "Pohádkový les"

 

22. 2. Karneval v MŠ - dopolední program pro děti v maskách.

 

13. 3. První PLAVÁNÍ (každé pondělí)

 

16. 3. Exotiká zvířata 9:00

 

25. 4. Divadlo v MŠ ,,Ekologická pohádka"

 

14. 6. Divadlo JOJO v MŠ 10:45 ,,Šárka a farma"

 

16. 12. 2022 -

1. 9. 2021 -

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

HORNÍ ÚJEZD

Provoz MŠ je zajišťován od 6:30 hod. do 17:00 hod.

Mateřská škola má 2 třídy:

třída Včeliček – 10 dětí (děti 2 -4leté)

třída Berušek – 18 dětí (děti 4-7leté)

Informace o jednotlivých třídách naleznete v liště nabídky.

Fotogalerie je pravidelně doplňována.

Telefonní kontakt:

+420 461 631 273

+420 721 561 406

ředitelka: +420 721 031 437

 

MOTTO ŠKOLKY

"Individualita a jedinečnost každého dítěte je nám inspirací"

Jsme mateřská škola rodinného typu, která vede děti k souznění s přírodou, vzájemné komunikaci, toleranci, pochopení, pomoci, kreativnímu myšlení a samostatnosti v oblastech sebeobsluhy,  myšlení a rozhodování se.

1. 9. 2022 - ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 V MATEŘSKÉ ŠKOLE HORNÍ ÚJEZD, OKRES SVITAVY:

  1. 9.  Zahájení školního roku

28. 9.  Státní svátek- uzavření MŠ

26. - 27.10.  Podzimní prázdniny- běžný provoz

28. 10. Státní svátek- uzavření MŠ

17. 11. Státní svátek- uzavření MŠ

23. 12. - 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny- uzavření MŠ

 6. 3. - 12. 3.  Jarní prázdniny- běžný provoz

6. 4.  Velikonoční prázdniny - běžný provoz

7. 4. a 9. 4. Velikonoce- Státní svátky - uzavření MŠ

1. 7. - 14. 7.  prázdninový provoz MŠ 

17. 7. - 11. 8. 2022 uzavření MŠ- zákonné dovolené zaměstnanců, provádění oprav a údržby

14. 8. - 31. 8. prázdninový provoz MŠ

 

Úřední hodiny ředitelky mateřské školy:

jsem Vám k dispozici dle předchozí domluvy v pracovní dny provozu Mateřské školy.

Tel. číslo: +420 721 031 437

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2022

 

Oznámení zákonným zástupcům dětí

Ředitelka Mateřské školy Horní Újezd, okres Svitavy, příspěvkové organizace

podle § 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v částce 260,- Kč měsíčně od 1. 9. 2022.

VÁŽENÍ RODIČE,

OD 1. 9. 2022 ZAVÁDÍME NOVÝ SYSTÉM ODHLAŠOVÁNÍ ODPOLEDNÍCH SVAČIN

 

Pokud budete dopředu vědět, že Vaše dítko nebude v MŠ spát, budete mít možnost odhlásit odpolední svačinu.

  1. Vaše dítě bude chodit celý školní rok po obědě, vedoucí školní jídelny zapíše trvalou odhlášku. Odpolední svačina Vám nebude započítána ve vyúčtování. Máte vždy možnost svačinku den předem přihlásit.

  1. Dítě budete odhlašovat pravidelně v některé dny nebo mimořádně, napíšete odhlášku nejdéle den předem u vstupu do zápisového sešitku. V tomto případě Vám vedoucí školní jídelny svačinku odhlásí a nebude Vám započítána ve vyúčtování.

  1. V mimořádných situacích odhlásíte svačinu osobně nebo SMS do max. 8:00hodin daného dne. V tomto případě Vám vedoucí školní jídelny svačinku odhlásí a nebude Vám započítána ve vyúčtování.

  1. Pokud nestihnete odhlásit svačinku a Vaše dítě půjde po obědě, svačinka propadá a její cena je Vám do vyúčtování započítána.

Aby tento systém správně fungoval, bude všem zákonným zástupcům zálohová platba započítána vždy jako celodenní stravné. Ve vyúčtování budou odhlášky svačinek zohledněny.

  

ZÁROVEŇ S PLATBOU STRAVNÉHO BUDE VYBÍRÁNA ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb.

Celou částku, za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání, budete moct uhradit hotově během dvou prvních pracovních dní v daném měsíci, nebo platbou na účet školy, dle pokynů vedoucí školní jídelny (opět se budou rozdávat lístečky s pokyny na platbu, nebo v době nepřítomnosti Vašeho dítěte, Vám bude poslána SMS na mobil).

Číslo účtu mateřské školy: 128 478 3389/0800

7. 7. 2022 - Poděkování rodičům a odkaz na Hornoújezdský zpravodaj - červenec 2022

Milí rodiče,

velice Vám děkujeme za krásný závěr letošního školního roku a za milé pozornosti a kytičky, kterými jste nás obdarovali. Velice si Vaší pozornosti vážíme.

Přejeme Vam krásné a slunečné letní dny. 

Kolektiv mateřské školy ☀️

 

Ke shlédnutí:

https://ms.horniujezd.cz/projekty/hornoujezdsky-zpravodaj/

 

15. 6. 2022 - Budislav- výlet

  • Fotografie z výletu najdete ve foto kronice.

25. 5. 2022 - Mezinárodní spolupráce na eTwinningovém projektu

AKTUALIZACE
Milí rodiče předškoláčků v distančním vzdělávání,
pravidelně Vám připravujeme program s úkoly a nabídkou aktivit, který zasíláme na Vaše emailové adresy.
Nabízíme Vám další možnosti, které můžete pro práci s dětmi využít.
Materiál je nejen pro předškoláky. Zápis je tu!   spustíte ji snadno zde. 
Zápis je aktualizovalný o interaktivní cvičeníkarty z klobouku (zobrazit příklad cvičení) a poznávací karty (zobrazit příklad cvičení).
Materiál je ke stažení zdarma.

 

Další nabídky:
https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149
/https://www.babyonline.cz/skolka-hrou

 

Ukázka z připravovaných pracovních učebnic Škola je tu (Cesta k poznávání a čtení, Cesta k psaní a Cesta k počítání) pro předškolní přípravu od 5 let, které jsou tematicky propojeny pohádkami. Už dnes je bezplatně zpřístupněna ukázka z nich v podobě MIUč+ Škola je tu. Obsahuje strany z každé pracovní učebnice vztahující se k pohádce O koblížkovi a součástí je také namluvená pohádka a její text.

28. 10. 2020 - Nové internetové stránky

Mateřská škola má nové internetové stránky. Doufáme, že se Vám budou líbit a budou dobře sloužit svému účelu.

Staré stránky naleznete na adrese https://ms.horniujezd.cz/staryweb