Aktuální informace

24. 9. 2023 - Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Projekt je určen nejenom pro školky, ale může se zapojit v podstatě každý.
Na stránkách www.celeceskoctedetem.cz naleznete akce jako: týdenní čtení dětem v ČR, čtení dětem v nemocnici, moje první kniha, konference a semináře, sbírky knih do nemocnic, veletrhy a bazary a jiné další nápadité možnosti, jak do svého běžného dne zapojit knihu.

Proč se zapojit do projektu?
Četba jako taková upevňuje pouto mezi dítětem a dospělým. Chvilka strávená při četbě knihy nabízí jedinečný čas pro setkání s fantazií, postavami, hodnotami, rozšiřuje slovní zásobu a podporuje přirozenou zvídavost.
Děti mají čtení rády, proto můžeme dětem číst častěji a pokud budou rodiče mít chuť, můžou se připojit do projektu s námi.

Kdy jindy číst než před odpoledním odpočinkem?
–         Dopoledne, při běžných každodenních činostech (např. jako chvilkový odpočinek od náročné činnosti nebo místo relaxace a uvolnění po rozcvičce, zklidnění před svačinou…..
–         Při odpoledním pobytu na zahradě ( ovocná svačinka s pohádkou).

Datum: 24. 9. 2023 | Počet fotografií: 0

ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Do sokolského projektu pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí Se Sokolem do života jsme zapojeni opět i letošním školním roce 2023/2024. Dnešní děti se málou hýbou (hodně času tráví na digitálních technologiích) a proto chceme změnit špatné pohybové návyky dětí a podpořit u dětí  zdravý psychomotoricko sociální vývoj.

Sokol, jako tělovýchovná organizace, funguje už přes 150 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací. V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci – na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme.   

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

 1. Přirozená cvičení
 2. Obratnost
 3. Dovednosti s míčem
 4. Rozvíjení poznání
 5. Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny – nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

Mateřská škola Horní Újezd nabízí od 10/2023 pracovní místo na pozici učitel/ka mateřské školy.

Jedná se o zkrácený úvazek 0,4 s možností pohyblivé pracovní doby. 

Životopisy prosím na: ms.hu@seznam.cz

 Více info: 721 031 437

22. 8. 2023 -

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ V PÁTEK 1.9.2023
ŠKOLKA JE VÁM PLNĚ K DISPOZICI OD 6:30 DO 17:00

ADAPTAČNÍ PROGRAM

Přechod z domácího prostředí do mateřské školky je významným milníkem života nejen dětí, ale i nás – rodičů. Je důležité, aby děti cítili jistotu a bezpečí v prostředí, do kterého vstupují, ale i ve své rodině. Moc dobře víme, jak je těžké se z ničeho nic odloučit od dětí a svěřit je do rukou jiného člověka, nového neznámého prostředí a naprosto odlišného režimu dne. Právě z těchto naprosto běžných a pochopitelných důvodů máme nastavený adaptační program.

V praxi to znamená jediné: 

ŠKOLKA JE OTEVŘENÁ NEJEN DĚTEM, ALE I RODIČŮM!

Pokud to Vaše časové možnosti dovolují, máte možnost strávit s dítětem čas ve školce, který mu dodá potřebnou jistotu. Může to být pár minut ale i půl dne. Z počátku je lepší vyhradit si čas a volno na to, aby mohly děti v MŠ strávit pár hodin nebo dopoledne a jít v klidu domů. Až po pár dnech, kdy si na nové prostředí, režim a kamarády zvykne, doporučujeme delší pobyty ve školce – včetně spinkání po obědě. 

Adaptační doba dětí a reakce na změny je vždy individuální. Je potřeba s tím počítat a být trpěliví :) 

 https://ms.horniujezd.cz/materska-skola/poprve-do-skolky/

21. 8. 2023 - STRAVOVÁNÍ

   Kuchař
 

STRAVNÉ A ÚPLATA NA MĚSÍC ŘÍJEN 2023

 SE PLATÍ BANKOVNÍM PŘEVODEM:

do 10. dne v měsíci na účet mateřské školy
u Komerční banky, č.ú.: 131-1109860287/0100,
(doposud byl účet v jiné bance, prosíme o kontrolu při zadávání plateb)

 

 HOTOVOSTNÍ PLATBA JE MOŽNÁ VE DNECH

2. 10. od 7:30 - 15:30 a 3. 10. od 7:30 -16:00
Lísteček obdržíte od paní učitelek. Rodičům nemocných dětí zasíláme SMS.

 

PROSÍME O VČASNÉ ODHLAŠOVÁNÍ a PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ, včetně odpoledních svačinek.

Děti odhlašujte nejdéle den předem,

v náhlých případech nejpozději do 7:00 hodin daného dne.

Odpolední svačinky se odhlašují nejdéle den předem, lze mimořádně odhlásit do 7:30 hodin daného dne. 

 • zápisem do sešitu na stole u vchodu
 • formou SMS na mobil: 721 561 406 (MŠ)
 • v aplikaci Naše MŠ
 • u učitelky ve třídě

0. 0. 0 -

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024   

V MATEŘSKÉ ŠKOLE HORNÍ ÚJEZD, OKRES SVITAVY:

 

Začátek školního roku:

PÁ 1. září 2023

Konec školního roku:

PÁ 28. června 2024

Podzimní prázdniny

ČT 26. 10. – PÁ 27. 10. 2023
Pobyt dítěte potvrďte nejméně 2 pracovní dny předem!

Vánoční prázdniny

SO 23. 12. 2023 – ÚT 2. 1. 2024

Provoz školy od středy 3. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny:

PÁ 2. 2. 2024

Pobyt dítěte potvrďte nejméně 2 pracovní dny předem!

Jarní prázdniny (Svitavy):

PO 11. 3. – NE 17. 3. 2024

Pobyt dítěte potvrďte nejpozději do 7. 3. 2024!

Velikonoční prázdniny:

ČT 28. 3. 2024
Pobyt dítěte potvrďte nejméně 2 pracovní dny předem!

Hlavní prázdniny:

 

29. 6. – 1. 9. 2024*

PROVOZ: PO 1. 7. – PÁ 12. 7. 2024*

                  PO 12. 8. – PÁ 30. 8. 2024*

 

PO 15. 7. – NE 11. 8. 2024 uzavření MŠ – zákonné dovolené zaměstnanců, provádění oprav a údržby

 

*V ČERVENCI A V SRPNU 2024 bude provoz MŠ s omezením na jednu třídu. V případě nutnosti umístění dítěte v MŠ je nutné zaslat písemnou žádost ředitelce školy na e-mail 

 ms.hu@seznam, v termínu zápisu k letní docházce od 1. 5. do 17. 5. 2024.

Pokud počet žádostí převýší letní kapacitu školy (jedna třída), budou přednostně přijaty děti obou zaměstnaných rodičů – nutné čestné prohlášení v e-mailu. Dále je v e-mailu třeba upřesnit termín potřeby umístění dítěte, aby nedocházelo ke zbytečnému blokování míst. Ostatní děti budou seřazeny dle platných kritérií do maximální kapacity třídy. 

 

Konzultační hodiny

 • rodiče mohou s pedagogickými pracovnicemi školy hovořit denně v době 6.30 – 08.00 a 15.00 – 16.30 hodin
 • s ředitelkou školy denně v době 11.30 – 12.30, po předchozí domluvě kdykoliv, tel. číslo: +420 721 031 437

 

Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří nám věnovali finanční nebo materiální sponzorské dary.

Děkujeme a velmi si toho vážíme.                                   

 

 

(vloženo 24. 8. 2023)

26. 6. 2023 - Zahradní slavnost a šerpování předškoláků

Na více fotografií z akce se můžete podívat zde:

https://ms.horniujezd.cz/foto-a-video-kronika/2022-2023/galerie-zahradni-slavnost-a-serpovani-predskolaku/

 

 

22. 6. 2023 - Užíváme si přírodní zahrady v létě ☺

 

Na další fotgrafie se podívejte zde:

https://ms.horniujezd.cz/foto-a-video-kronika/2022-2023/galerie-uzivame-si-prirodni-zahrady-v-lete/

- chladíme se pod mlžidlem

 

22. 6. 2023 - Rybaříme s rybářem

 

Na další fotgrafie se můžete podívat zde:

https://ms.horniujezd.cz/foto-a-video-kronika/2022-2023/galerie-rybareni-s-rybarem/

5. 6. 2023 - Poslední plavání v Poličce ☺

Děti získaly mokré vysvědčení:

1. 6. 2023 - Den dětí v MŠ

Fotografie z dětského dne:

https://ms.horniujezd.cz/foto-a-video-kronika/2022-2023/galerie-den-deti-v-ms/

22. 5. 2023 - Včeličky pracují na zahradě ♥

Děti se krásně starají o svou zahradu:

https://ms.horniujezd.cz/foto-a-video-kronika/2022-2023/galerie-kveten-u-vcelicek-2/

 

5. 5. 2023 - Jarní společné focení

17. 4. 2023 - Krátké ohlédnutí za uplynulým obdobím v mateřské škole ♡

https://www.youtube.com/watch?v=psWjbSV4FLo

14. 4. 2023 - Mezinárodní spolupráce

1. 9. 2021 -

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

HORNÍ ÚJEZD

Provoz MŠ je zajišťován od 6:30 hod. do 17:00 hod.

Mateřská škola má 2 třídy:

třída Včeliček – 10 dětí (děti 2 -4leté)

třída Berušek – 19 dětí (děti 4-7leté)

Informace o jednotlivých třídách naleznete v liště nabídky.

Fotogalerie je pravidelně doplňována.

Telefonní kontakt:

+420 461 631 273

+420 721 561 406

ředitelka: +420 721 031 437

 

MOTTO ŠKOLKY

"Individualita a jedinečnost každého dítěte je nám inspirací"

Jsme mateřská škola rodinného typu, která vede děti k souznění s přírodou, vzájemné komunikaci, toleranci, pochopení, pomoci, kreativnímu myšlení a samostatnosti v oblastech sebeobsluhy,  myšlení a rozhodování se.

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2022

 

Oznámení zákonným zástupcům dětí

Ředitelka Mateřské školy Horní Újezd, okres Svitavy, příspěvkové organizace

podle § 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v částce 260,- Kč měsíčně od 1. 9. 2022.

28. 10. 2020 - Nové internetové stránky

Mateřská škola má nové internetové stránky. Doufáme, že se Vám budou líbit a budou dobře sloužit svému účelu.

Staré stránky naleznete na adrese https://ms.horniujezd.cz/staryweb