Co umí Berušky...

- Chovám se k ostatním tak, aby se chovali hezky oni ke mně

- Umím půjčovat hračky kamarádům

- Hraji si tak, abych nikoho vedle mne nerušil

- Při příchodu pozdravím a při odchodu se rozloučím

- Umím požádat, když něco potřebuji a také za pomoc poděkovat

- Oslovuji děti jménem

- Vím, že co není moje, to si nemohu přivlastnit

- Když mě kamarád požádá o pomoc, tak mu vyhovím

- Umím uklízet hračky i ostatní pomůcky na svá místa

- Umím spolupracovat s ostatními

- Umím dodržovat hygienické návyky

- Umím naslouchat tomu, kdo povídá

- Umím sdělit, co se mi nelíbí

- Mám ráda vše živé

- Vím, že přírodu musím chránit

- Vím, že mohu paní učitelce a rodičům důvěřovat

- Vím, jak se bránit projevům násilí.