Aktuální informace

VÁŽENÍ RODIČE,

BĚHEM PRÁZDNIN BUDE ŠKOLNÍ WEB AKTUALIZOVÁN. POKUD SI CHCETE STÁHNOUT FOTOGRAFIE NEBO VIDEA Z NAŠÍ FOTOGALERIE, TAK TO NEODKLÁDEJTE.

Informační schůzka před zahájením školního roku:

Informační schůzka se koná ve čtvrtek 29.8. v 16.00 hod ve třídě Berušek. 

Postačí přítomnost jednoho zákonného zástupce. Prosíme přijďte bez dětí. Pokud se informační schůzky nemůžete účastnit, můžete si sjednat individuální schůzku -  tel.: 721 031 437.

Zvýšení školného od 1. 9. 2024 a prodloužení provozu mateřské školy

7. 6. 2024

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 9. 2024 bude úplata za školné 300,-Kč/měsíc. Školné se zvyšuje na základě usnesení zastupitelstva obce Horní Újezd, okres Svitavy, ze dne 2.dubna 2024.

Zároveň oznamujeme prodloužení provozu mateřské školy od 1. září 2024. Provozní doba bude od 6:00 - 17:00hodin. 

                                                                  Ludmila Juzová, ředitelka MŠ

31. 5. 2024 - Letní prázdniny

16. 5. 2024 - VŠE NEJLEPŠÍ MAMINKÁM

15. 5. 2024 - NÁVŠTĚVA MÍSTNÍHO STATKU

13. 5. 2024 - DOJENÍ KRAVIČKY U VČELIČEK

27. 3. 2024 - První jarní dny na přírodní zahradě

18. 3. 2024 - Vynášení Morany v MŠ

7. 2. 2024 - Karneval v MŠ

Na více fotografií se můžete podívat zde:

https://ms.horniujezd.cz/foto-a-video-kronika/2023-2024/galerie-karneval-2/

 

1. 9. 2023 -

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024   

V MATEŘSKÉ ŠKOLE HORNÍ ÚJEZD, OKRES SVITAVY:

 

Začátek školního roku:

PÁ 1. září 2023

Konec školního roku:

PÁ 28. června 2024

Podzimní prázdniny

ČT 26. 10. – PÁ 27. 10. 2023
Pobyt dítěte potvrďte nejméně 2 pracovní dny předem!

Vánoční prázdniny

SO 23. 12. 2023 – ÚT 2. 1. 2024

Provoz školy od středy 3. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny:

PÁ 2. 2. 2024

Pobyt dítěte potvrďte nejméně 2 pracovní dny předem!

Jarní prázdniny (Svitavy):

PO 11. 3. – NE 17. 3. 2024

Pobyt dítěte potvrďte nejpozději do 7. 3. 2024!

Velikonoční prázdniny:

ČT 28. 3. 2024
Pobyt dítěte potvrďte nejméně 2 pracovní dny předem!

Hlavní prázdniny:

 

29. 6. – 1. 9. 2024*

PROVOZ: PO 1. 7. – PÁ 12. 7. 2024*

                  PO 12. 8. – PÁ 30. 8. 2024*

 

PO 15. 7. – NE 11. 8. 2024 uzavření MŠ – zákonné dovolené zaměstnanců, provádění oprav a údržby

 

*V ČERVENCI A V SRPNU 2024 bude provoz MŠ s omezením na jednu třídu. V případě nutnosti umístění dítěte v MŠ je nutné zaslat písemnou žádost ředitelce školy na e-mail ms.hu@seznam, v termínu zápisu k letní docházce od 1. 5. do 17. 5. 2024.

Pokud počet žádostí převýší letní kapacitu školy (jedna třída), budou přednostně přijaty děti obou zaměstnaných rodičů – nutné čestné prohlášení v e-mailu. Dále je v e-mailu třeba upřesnit termín potřeby umístění dítěte, aby nedocházelo ke zbytečnému blokování míst. Ostatní děti budou seřazeny dle platných kritérií do maximální kapacity třídy. 

 Konzultační hodiny

  • rodiče mohou s pedagogickými pracovnicemi školy hovořit denně v době 6.30 – 08.00 a 15.00 – 16.30 hodin
  • s ředitelkou školy denně v době 11.30 – 12.30, po předchozí domluvě kdykoliv, tel. číslo: +420 721 031 437

Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří nám věnovali finanční nebo materiální sponzorské dary.

Děkujeme a velmi si toho vážíme.                                   

(vloženo 24. 8. 2023)

17. 4. 2023 - Krátké ohlédnutí za uplynulým obdobím v mateřské škole ♡

https://www.youtube.com/watch?v=psWjbSV4FLo

1. 9. 2021 -

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

HORNÍ ÚJEZD

Provoz MŠ je zajišťován od 6:30 hod. do 17:00 hod.

Mateřská škola má 2 třídy:

třída Včeliček – 10 dětí (děti 2 -4leté)

třída Berušek – 19 dětí (děti 4-7leté)

Informace o jednotlivých třídách naleznete v liště nabídky.

Fotogalerie je pravidelně doplňována.

Telefonní kontakt:

+420 461 631 273

+420 721 561 406

ředitelka: +420 721 031 437

 

MOTTO ŠKOLKY

"Individualita a jedinečnost každého dítěte je nám inspirací"

Jsme mateřská škola rodinného typu, která vede děti k souznění s přírodou, vzájemné komunikaci, toleranci, pochopení, pomoci, kreativnímu myšlení a samostatnosti v oblastech sebeobsluhy,  myšlení a rozhodování se.

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2022

 

Oznámení zákonným zástupcům dětí

Ředitelka Mateřské školy Horní Újezd, okres Svitavy, příspěvkové organizace

podle § 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v částce 260,- Kč měsíčně od 1. 9. 2022.

28. 10. 2020 - Nové internetové stránky

Mateřská škola má nové internetové stránky. Doufáme, že se Vám budou líbit a budou dobře sloužit svému účelu.

Staré stránky naleznete na adrese https://ms.horniujezd.cz/staryweb