Denní režim u Včeliček

Včeličky

Třída je naplňována do maximálního počtu 10-ti dětí. U Včeliček se střídají dvě paní učitelky a v případě potřeby pomáhá s dětmi školní asistentka.

Paní učitelky se střídají po týdnu, v rytmu jedna dopolední a druhá odpolední. Po obědě odpočívají se svojí paní učitelkou společně s Beruškami.

Orientační harmonogram dne

Do sedmé hodiny se scházíme u Berušek, poté se společně přesouváme do naší kmenové třídy. Máme tady volnou zábavu a připravené výtvarné činnosti dle tématu. Každé

ráno máme ranní kroužek - uvítací ceremoniál. Během denního rituálu se pozdravíme a povídáme si. Podle soustředěnosti a chuti dětí se učíme básničky, říkadla, písničky,

hrajeme pohybové hry, nebo se věnujeme jiným rozvíjejícím aktivitám - vždy v rámci tématu.

Svačíme ve třídě, každý si vybírá své místo. Svačinu si zkoušíme odnést ze servírovacího stolečku sami a sami si zkoušíme po sobě uklidit.

Podle počasí chodíme na zahradu, na procházku, v případě nepříznivého počasí máme volnou zábavu a hry ve třídě.

Oběd také probíhá v naší třídě. Pedagogové podporují samostatnost dětí a jsou jim vždy k nápomoci.

Odpočíváme již společně s Beruškami v jejich třídě. Děti si své oblečení uloží vedle svého lůžka a na svém lehátku se převléknou. Odpočívají při zpěvu písniček, ukolébavek

a následně při čteném příběhu.

Po přečtení pohádky následuje alespoň 30 minut klidu, kdo po tuto dobu neusne, je mu nabídnuto klidné hraní ve třídě u Včeliček.

Děti si po odpočívání skládají pyžamo a ložní prádlo a odnášejí si ho na své vyhrazené místo.

Odpoledne po svačině mají prostor pro volné hry ve třídě. Při dobrém počasí chodíme ven na naši přírodní zahradu.