O našich Beruškách

V prostorách velké herny je třída "Berušek". Tato třída se naplňuje do kapacity 19 dětí. Svými prostory a zařízením přizpůsobena starším dětem a předškolákům. 
Výchovně vzdělávací práci ve třídě BERUŠEK zajišťují:
 
Anna Prudká, DiS., učitelka
Kristýna Rochová, učitelka
Asistent pedagoga: Ivona Bečičková