O našich Beruškách

V prostorách velké herny vznikla třída "Berušek". Tato třída se naplňuje do kapacity 18 dětí. Je svými prostory a zařízením přizpůsobena starším dětem a předškolákům. 
Výchovně vzdělávací práci ve 2. třídě BERUŠEK zajišťují:

Ludmila Juzová, ředitelka
Anna Prudká, DiS., učitelka
Asistent pedagoga: Tereza Kopecká, DiS.