O našich Beruškách

V prostorách velké herny je třída "Berušek". Tato třída se naplňuje do kapacity 18 dětí. Svými prostory a zařízením přizpůsobena starším dětem a předškolákům. 
Výchovně vzdělávací práci ve třídě BERUŠEK zajišťují:
 
Anna Prudká, DiS., učitelka
Kristýna Glesnerová, DiS., učitelka