O našich Beruškách

V prostorách velké herny vznikla třída "Berušek". Tato třída se naplňuje do kapacity 18 dětí. Je svými prostory a zařízením přizpůsobena starším dětem a předškolákům. 

Výchovně vzdělávací práci ve 2. třídě BERUŠEK zajišťují:
Anna Prudká, DiS., učitelka
Ludmila Juzová, ředitelka
Asistent pedagoga: Tereza Kopecká, DiS.