Denní režim u berušek

0. 0. 0 - Denní režim u berušek

Berušky

Třída je naplňována do maximálního počtu 18-ti dětí. U dětí ve třídě se střídají dvě paní učitelky.

Paní učitelky se střídají po týdnu, v rytmu jedna dopolední a druhá odpolední. Po obědě odpočívají se svojí paní učitelkou v Beruškách.

Orientační harmonogram dne

Do osmé hodiny se scházíme v naší třídě. Máme zde nabídku aktivit s rozmanitým zaměřením (pro rozvoj znalostí a dovedností) a samozřejmě volnou zábavu. Své aktivity si dítě ráno samo určí.

Po osmé se s dětmi v kroužku přivítáme a sdílíme jejich zážitky z víkendu, nebo novinky, s kterými se chtějí podělit. Průběžně se učíme básničky, říkadla, písničky.

Střídáme aktivity podle tématu s dětmi formou divadla, spolupráce ve skupinkách, cvičením, pohybovými hrami, tvořením, malováním nebo experimenty, procházkami v přírodě a dalšími činnstmi. Průběžně individuálně pracujeme s každým dítětem. Nabízíme činnosti se zaměřením na problematickou oblast.

Svačíme v naší třídě, svačinu si každý sám nabere na tácek podle chuti. Sám si ji odnese na místečko ke kamarádům, po jídle si po sobě uklidí.

Podle počasí chodíme na zahradu, na procházku, v případě nepříznivého počasí máme volnou zábavu a hry ve třídě. U dětí individuálně hrajeme hry na podporu oblastí, které je potřeba procvičovat.

Oběd také probíhá v naší třídě. Pedagogové podporují samostatnost dětí a jsou jim vždy k nápomoci.

Odpočíváme v naší třídě Berušek. Děti si své oblečení uloží vedle svého lůžka a na svém lehátku se převléknou. Odpočívají při zpěvu písniček, ukolébavek a následně při čteném příběhu.

Po přečtení pohádky následuje 30 minut klidu, kdo po tuto dobu neusne, jsou mu nabídnuty aktivity ve třídě u Včeliček.

Děti si po odpočívání skládají pyžamo a ložní prádlo, odnášejí si ho na své vyhrazené místo.

Odpoledne po svačině mají prostor pro volné hry ve třídě. Při dobrém počasí chodíme ven na naši přírodní zahradu.