Aktivity v zahradě skřítka "Krásňovíska"

20. 9. 2021 -

Jedním z důvodů pro vybudování naší přírodní zahrady je zvyšování povědomí o EVVO, tedy o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě jak u dětí, tak i u jejich rodin. Hlavní cíl je kontakt s přírodou a její přirozená ochrana a péče o ni.
Součástí naší zahrady jsou různorodé zóny, především výuková, užitková, okrasná, herní a oddechová zóna pro děti. O zahradu se budou starat děti společně s paní učitelkami a příležitostně při společných akcích i rodinní příslušníci. Všechny zóny jsou navrženy tak, aby  společně fungovaly díky biodiverzitě. Podnětné prostředí a moderní formy vzdělání zlepší znalosti a dovednosti dětí.

 

Děti se mohou starat o jedlé rostliny, jedlé keře a strom jabloně. Zpracovávat a uchovávat jejich plody. Mohou kompostovat, recyklovat a pozorovat rostlinnou biomasu přímo na zahradě. Didaktické stoly nám slouží při pokusech, experimentech a aktivitách v rámci tvorby přírodních živlů: voda-země-vzduch. Budeme vyrábět zvonkohry, domečky pro zvířátka, větrníky, lodičky... pozorovat a experimentovat s vodou, zemí a větrem. Dále se společně starat o divoká drobná zvířata a ptáky, na zimu jim připravovat potravu a chránit jejich úkryty, ježkovník, netopýří budku, ptačí budku, hmyzí hotel… Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost.

 

Zahradu v rámci dopoledních aktivit využívají všechny děti. Pro předškoláky, kteří mají menší potřebu odpočinku je zde možnost realizovat s paní učitelkami i odpolední aktivity, cílené na zdokonalování znalostí o přírodě okolo nás a další dovednosti. Společně zlepšovat mateřskou školu a její okolí.