Aktivity v zahradě skřítka "Krásňovíska"

20. 9. 2021 -

Jedním z cílů využívání zahrady je podpora povědomí EVVO u dětí a jejich rodin v rámci komunitních i environmentálních aktivit na naší zahradě u dětí. Hlavní cíl je kontakt s přírodou a její přirozená ochrana a péče o ni.
 
Nově budovaná environmentální „Zahrada skřítka Krásňovíska“ bude k dispozici hlavně pro děti z naší školky. Plánujeme slavnostní otevření pro rodiče a přátelé školy, kdy bude možnost se na zahradu podívat a projít si ji.

 

Jedním z důvodů pro vybudování naší přírodní zahrady je zvyšování povědomí o EVVO, tedy o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě jak u dětí, tak i u jejich rodin. Hlavní cíl je kontakt s přírodou a její přirozená ochrana a péče o ni. Součástí naší zahrady jsou různorodé zóny, jako je třeba odpočinková, užitková, okrasná, technická, herní zóna pro děti nebo třeba přírodní zóna. O zahradu se budou starat děti společně s paní učitelkami a příležitostně při společných akcích i rodinní příslušníci. Všechny zóny budou společně fungovat díky biodiverzitě, podmětnému prostředí a moderní formou vzdělání zábavnou formou zlepší znalosti a dovednosti dětí.

 

Za dopomoci pedagogů, či s rodiči se děti budou moci starat o rostliny, keře a strom jabloně, zpracovávat a uchovávat jejich plody. Mohou kompostovat a recyklovat rostlinou biomasu přímo na zahradě. Na didaktických pracovních stolech mohou vyrábět zvonkohry, domečky pro zvířátka, pozorovat a zkoušet pokusy s vodou, zemí a větrem. Dále se budou starat o divoká zvířata, na zimu jim připravovat a chránit jejich úkryty: ježkovník, netopýří budku, ptačí budku, hmyzí hotel… Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost.

 

Zahradu budou v rámci dopoledních aktivit využívat všechny děti. Pro předškoláky máme připravené i odpolední aktivity, cílené na zdokonalování znalostí o přírodě okolo nás a další dovednosti. Společně zlepšovat mateřskou školu a její okolí.