Personální obsazení

Řízení provozu a výchovně vzdělávacího procesu zajišťuje:

Ludmila Juzová, ředitelka


Výchovně vzdělávací práci v 1. třídě VČELIČEK zajišťují:

Ludmila Juzová, ředitelka

Tereza Straková, učitelkaVýchovně vzdělávací práci ve 2. třídě BERUŠEK zajišťují:

Anna Prudká, DiS., učitelka
Kristyna Rochová, DiS., učitelka 

Ivona Bečičková -asistent pedagoga 

Úklid, provoz a praní prádla zajišťuje:
Věra Boštíková, školnice

Stravování zajišťují:
Stanislava Pohorská, vedoucí školní jídelny 
Hana Kysilková, kuchařka

Účetní školy:
Pavla Severová, účetní