Personální obsazení

Řízení provozu a výchovně vzdělávacího procesu zajišťuje:
Ludmila Juzová, ředitelka

Výchovně vzdělávací práci v 1. třídě VČELIČEK zajišťují:
Martina Janáčková, učitelka
Kristýna Šplíchalová, DiS., učitelka

Výchovně vzdělávací práci ve 2. třídě BERUŠEK zajišťují:
Ludmila Juzová, ředitelka
Anna Prudká, DiS., učitelka
Asistent pedagoga: Tereza Kopecká, DiS.

Úklid, provoz a praní prádla zajišťuje:
Věra Boštíková, školnice

Stravování zajišťují:
Jana Kovářová, vedoucí školní jídelny 
Jana Kovářová, kuchařka

Účetní:
Pavla Severová, částečný úvazek