Personální obsazení

Řízení provozu a výchovně vzdělávacího procesu zajišťuje:
Ludmila Juzová, ředitelka

Výchovně vzdělávací práci v 1. třídě VČELIČEK zajišťují:
Ludmila Juzová, ředitelka
Martina Janáčková, učitelkaKristýna Glesnerová, DiS., učitelka

Ivona Bečičková- školní asistent

Výchovně vzdělávací práci ve 2. třídě BERUŠEK zajišťují:
Anna Prudká, DiS., učitelka
Kristýna Glesnerová, DiS., učitelka

 

Úklid, provoz a praní prádla zajišťuje:
Věra Boštíková, školnice

Stravování zajišťují:
Martina Janáčková, vedoucí školní jídelny 
Jana Kovářová, kuchařka

Účetní:
Pavla Severová, částečný úvazek