Personální obsazení

Řízení provozu a výchovně vzdělávacího procesu zajišťuje:

Ludmila Juzová, ředitelka


Výchovně vzdělávací práci v 1. třídě VČELIČEK zajišťují:

Ludmila Juzová, ředitelka

Kristýna Glesnerová, DiS., učitelka

Ivona Bečičková- školní asistent

Výchovně vzdělávací práci ve 2. třídě BERUŠEK zajišťují:

Martina Janáčková, učitelka

Anna Prudká, DiS., učitelka

 

Úklid, provoz a praní prádla zajišťuje:
Věra Boštíková, školnice

Stravování zajišťují:
Martina Janáčková, vedoucí školní jídelny 
Hana Kysilková, kuchařka

Účetní:
Pavla Severová, částečný úvazek