eTwinning - mezinárodní projekty

5. 3. 2024 -

JARO: Poznáváme zvieratká a zvířátka

 11. 3. - 29. 4. 2024

 

Státy účastníků projektu:

ČESKÁ REPUBLIKA - HORNÍ ÚJEZD (2), SLOVENSKÁ REPUBLIKA - POPRAD (1)

 

Cílem Česko - Slovenského projektu je společně dětem přiblížit kulturu, druhé země. Skrze společné aktivity na téma domácích zvířat. Děti dostanou možnost se skrze videohovor poznat i online. Zjistí, více o cizím jazyce a zkusí se dorozumět. Předáme si pohledy s naší popradskou školou.

 

17. 3. 2024 - Dopisy

 

Datum: 11. 4. 2024 | Počet fotografií: 28

14. 4. 2023 - Mezinárodní spolupráce

15. 3. 2023 -

 

HELP

Projekt pomoci ohroženým zvířatům a studium

 

Státy účastníků projektu:

GRUZIE (3), TURECKO (2), ITÁLIE (2), ŠPANĚLSKO (1), SEVERNÍ MAKEDONIE (1), ESTONSKO (1),
POLSKO (1), RAKOUSKO (1), BULHARSKO (1), ČESKÁ REPUBLIKA (1), FRANCIE (1)

 

Počet ohrožených zvířat se zvyšuje kvůli klimatické změně každým dnem s ohledem na druhy a počty. Nedávné průzkumy ukazují, že v posledních 40 letech je 52 procentní ztráta biologické rozmanitosti. Bylo potvrzeno 784 ohrožených druhů a bylo zjištěno, že 16119 druhů je ohroženo lidským faktorem. Vyhubení těchto zvířat, která se snaží přežít, ničením jejich přirozeného prostředí, ovlivňuje nejen řád v přírodě, ale také negativně ovlivňuje rostliny a lidský život. Klimatická změna a globální oteplování v budoucnu změní přírodní podmínky a ovlivní pitnou vodu, čistotu ovzduší a výživu, což jsou důležité prvky pro zdraví. Aby se nezhoršil přirozený řetězec, druhy musí zůstat. V tomto ohledu mají lidé ohromnou zodpovědnost. Záměrem projektu je zvýšení povědomí o tomto problému u dětí a využití jejich neomezené představivosti při hledání řešení.

27. 5. 2023 - projektová píseň ,,HELP" ☺

Datum: 26. 5. 2023 | Počet fotografií: 67

Fotografie z projektových aktivit ze všech 3 měsíců.

26. 9. 2022 - Mezinárodní jednodenní projekt ke dni evropských jazyků

Děti nahrály pozdrav a sdílely ho vzájemně s dětmi po celém světě:

 

 

 

                                                   Společný projekt se zeměmi:

                                                                       Rakousko, Bulharsko, Gruzie, Itálie, Polsko, Španělsko a Česká republika.

12. 5. 2022 -