Od zrníčka k pecnu chleba

Datum: 2. 6. 2021 | Počet fotografií: 17

,,Od zrníčka k pecnu chleba"

 

Cíl:

Téma projektového dne má u dětí podporovat podnikavost, kreativitu a logické myšlení (postup při výrobě). Podporuje oblast společenského vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí. Úkolem projektového dne, je aby si každý upekl sám svou chlebovou placku – praktická využitelnost nově získaných poznatků.

Motivace: 

Ukázkou a vypravováním o zpracování obilí k pečení chleba.

 

Popis dne:
• Příjezd, přivítání a seznámení se s odborníkem.
• Seznámení s cestou obilného zrna až po upečení bochníku chleba.
• Ukázka klasů, zrníček.
• Způsoby získávání zrn z klasů.
• Výroba mouky v kamenném mlýnku, na zrnotěrkách.
• Zadělávání těsta na chléb a chlebové placky.
• Kynutí těsta, tvarování bochníku, placek.
• Pečení bochníku a placek v elektrické troubě.
• Ochutnávka výrobků z obilovin, z luštěnin.
• Seznámení se staročeskými způsoby hospodaření v chalupě, ukázka výrobků ze slámy, došků, ošatek, hliněných nádob, nástrojů ke sklizni obilí, historické pece na pečení chleba.

Metody a formy práce:

• Frontálně - přivítání, seznámení s činnostmi, s bezpečností práce s používanými pomůckami a s materiálem.
• Skupinově – prohlídka a manipulace s klasy, se zrny obilí. Výroba mouky – mletí na mlýnku, získávání mouky na zrnotěrkách.
• Individuálně – příprava ingrediencí, zadělávání a hnětení těsta, tvarování pečiva.
• Kooperativní učení, vedení k samostatnosti
• Aktivizační metody – motivace, ukázka činností, nástrojů, výrobků.
• Učení spontánní, na principu nápodoby – mletí, získávání mouky, příprava těsta.
• Prožitkové a kooperativní učení – děti zkouší samostatně, s dopomocí.
• Rozvoj kritického myšlení, představivosti, fantazie, kreativity – zapojení vlastních emocí, kreativity.
• Metody sociálního a situačního učení – komunikace s ostatními, vzájemná spolupráce.
• Vedení k samostatnosti dětí při činnostech.

Odborník z praxe:
Ing. Lenka Kmošková
Je lektorkou starých řemesel. Vystudovala vysokou školu zemědělskou, obor: Zootechnika. Praxi s mládeží a rukodělnou činností má 12 let.


Role odborníka, jeho odbornost a přínos pro výuku:
• Seznámí děti s bezpečností ve světnici, s nebezpečnými věcmi (mlýnek, horká trouba)
• Motivuje děti, seznámí je s prostředím, s nástroji a s náčiním ve světnici, názorně ukáže techniky a postupy při zpracování zrn, výrobě mouky, hnětení těsta, pečení bochníku.
• Seznámí dětí s postupy – kde se bere mouka (klasy, zrno, mletí), jak se mouka zpracovává (přidání ingrediencí, kvásku; hnětení a kynutí těsta), tvarování pečiva (bochník, placky), pečení v el.troubě.
• Metodicky vede děti a dopomáhá jim při samostatné přípravě a hnětení těsta, tvarování placek.
• Vede činnosti – zpracování zrn, zadělávání těsta, tvarování a pečení výrobků.
• Vede prohlídku světnice a seznamuje děti s tradičními nástroji, se způsoby hospodaření ve staročeské chalupě.
• Komunikuje s dětmi, vysvětluje postupy, odpovídá na otázky.