Základní informace o škole


MISE A VIZE ŠKOLY

Jsme mateřská škola rodinného typu, umístěna na kraji vesnice v blízkosti přírody.

Založena na přátelských vztazích, vzájemné důvěře a porozumění.

 

Naplňování vize naší školy je cesta, která se ubírá směrem k dětem, rodičům, zaměstnancům, obci a celé společnosti.

Hlavním cílem naší práce jsou spokojené děti. Ve svých činnostech se zaměřujeme na moderní prvky vzdělávání, prvky Montessori pedagogiky, metody prožitkového učení, interaktivního, kooperativního, tematického, činnostního aj. učení, které se vyznačují spontaneitou, objevností, komunikativností, prostorem pro aktivitu a tvořivost, konkrétností a celostností.

Směřujeme k samostatnosti dětí, k jejich ekologickému smýšlení, schopnosti přirozené komunikace, kritickému myšlení a zdravému sebevědomí prostřednictvím naplňování Klíčových kompetencí předškolního vzdělávání.

 

 

Motto:

„Dětství je bránou do budoucnosti. Individualita a jedinečnost každého dítěte je nám inspirací“

 

 

Mateřská škola je otevřena v pracovních dnech od 6.30 do 17.00 hod.

Děti přicházejí do MŠ od 6.30 do 8.00 hodin a MŠ se zamyká z důvodu bezpečnosti v 8.00 hodin.

Rodiče mohou dítě odvést nebo přivést v jakoukoliv jinou dobu v průběhu celého dne, avšak po předchozí ústní, telefonické nebo písemné domluvě s učitelkou.

Doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena po 12.00 hod.

Doba odchodu ostatních dětí je stanovena průběžně od 14.45 do 17.00 hod. 

Mateřská škola byla založena 1. 6. 1976 jako jednotřídní škola.

Mateřská škola rodinného typu je zřízena, jako škola s celodenním provozem
s určenou dobou pobytu dětí od 6,30 hod. do 17,00 hod.
Přijímány jsou děti ve věku 2 – 6 let.

Mateřská školy se nachází v místní části Horního Újezdu, zvané Krásňoves. Je umístěna v budově, která je obklopena velkou zahradou. V její horní části je vybudované a obcí spravované hřiště, které není součástí školy. Provozovatelem hřiště je zřizovatel školy- Obec Horní Újezd. Toto hřiště využíváme pro pobyt dětí venku, a které je v době od 10:00 hodin do12:00 hodin vyhrazeno k užívání pouze dětmi z MŠ. Jsou zde umístěny 2 altánky, pískoviště, stolky, lavičky, závěsné houpačky, 2 pružinová houpadla, herní sestava se skluzavkou, prolézačka – housenka a houpadlo pro 4 děti, provazový most., házecí stěna Klaun. V části je oplocené malé hřiště na míčové hry se dvěma fotbalovými brankami. Veškeré zařízení je opatřeno atestem, pravidelně obcí revidováno a odpovídá normám EU.

Díky projektu  a dotace ze Státního fondu Životního prostředí byla kompletně revitalizována nevyužívaná část zahrady a ve škole tak vznikl další zajímavý prostor pro efektivní trávení času.

Jedním z cílů realizace přírodní zahrady je podpora povědomí EVVO u dětí a jejich rodin v rámci komunitních i environmentálních aktivit na naší zahradě. Důležitý je kontakt s přírodou a její přirozená ochrana a péče o ni, zvyšování povědomí o  environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě.

Součástí zahrady jsou různorodé zóny- výuková, užitková, okrasná, odpočinková a herní. Všechny zóny jsou propojeny a fungují díky biodiverzitě. Vzniklo kvalitní, podnětné a atraktivní zázemí pro aktivní pobyt dětí  v přírodním a přirozeném prostředí s možnostmi vzdělávat zábavnou formou, zlepšovat znalosti, dovednosti a kreativitu dětí. Umožní dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou děti vedeny k odpovědnému chování k přírodě.

Tato zahrada v ekologickém stylu umožňuje celoroční využití a stimulaci všech smyslů dítěte. Aktivity jsou propojeny s celoškolním celoročním projektem „Krásňoveská přírodní zahrada“ a s ekologickou profilací školy.

Kapacita školy je 29 dětí.

Od 1.9. 2020 je ve škole otevřena druhá třída, která je od počátku určena pro vzdělávání mladších dětí. Nově vzniklá třída "Včeliček" je pro 10 dětí. Vznikla v prostorách původní ložnice, která byla ve  školním roce 2019/20 využívána jako víceúčelová herny.

V prostorách velké herny vznikla třída "Berušek". Tato třída se naplňuje do kapacity 19 dětí. Je svými prostory a zařízením přizpůsobena starším dětem a předškolákům.

Obě třídy jsou heterogenní. Věkové složení ve třídách respektuje věk dětí, třída mladších dětí 2-4 roky a starších dětí 4-7 let. Toto uspořádání dává možnost nejmenším dětem postupně, pomalu a individuálně prožít nástup do mateřské školy, naproti tomu starší děti mají zařazeny náročnější činnosti a aktivity, které odpovídají jejich věku a vzdělávacím potřebám.

V hernách mají děti dostatek prostoru pro své spontánní pohybové a hravé aktivity. Prostor třídy Berušek je členěn do písmene „U“. Vzniká zde zajímavý, členitý prostor, kde se děti mohou uchýlit k soukromým aktivitám nebo ke kolektivním a námětovým hrám dle svých spontánních potřeb. Ve vstupní části s linoleem jsou umístěny stolečky, koutek s pojízdným vozíkem na pitný režim dětí, malý dětský obchod, výtvarný stolek, dvě velké skříňky s barevnými kontejnery na stavebnice, velké, pojízdné kontejnery na stavebnice a knihovna se stolečkem a židličkami k prohlížení knih. Ve střední části herny je již koberec na celé ploše, je zde vestavěná skříň na hračky, hry a didaktický materiál, velké průhledné kontejnery na stavebnice, pianino s kapsářem na rytmické nástroje – „Orfeův schulwerk“, dětský domeček pro panenky a kadeřnický a lékařský koutek. V poslední části herny je umístěna dětská kuchyňka, kočárky, skříňky na tělovýchovné nářadí a náčiní a ukládací systém na matrace a ložní prádlo.

Třída Včeliček je nově zařízena vhodným nábytkem pro nižší věkovou skupinu, nástěnnými manipulačními panely- stromem a sluníčkem, odpočívací zónou se včeličkou, molitanovými kostkami a barevnou housenkou, vhodnou na sezení a různé pohybové aktivity. Třída je vybavena velkou magnetickou tabulí, multifunkční dotykovou televizí s výukovými programy a kontejnery s hračkami, dětskou kuchyňkou s kočárky a koutkem pro pitný režim.

V mateřské škole pracují 4 kvalifikované učitelky (ředitelka a tři učitelky). Využíváme pro další práci s dětmi asistentku, která se zaměřuje na adaptaci mladších dětí a přípravu předškoláků.

Provozními pracovníky jsou domovnice, kuchařka, účetní a vedoucí školního stravování.

Umývárna a WC pro děti jsou nově zrekonstruovány. Toalety, pisoáry i umyvadla jsou uzpůsobeny ergometrickým požadavkům pro věkovou skupinu 2-6 letých. V umývárně je k dispozici bidet a sprcha.

Mateřská škola má svou vlastní kuchyň pro výrobu celodenního stravování dětí.