Rozvrh dne

Rozvrh dne

6.30 - 8.00 hod.
příchod dětí do školy, přivítání se, volné ranní hry, grafomotorika, komunikativní kruh

6.30 - 9.30 hod.
výběr her a činností dle volby dětí, ranní cvičení, individualizovaná, skupinová a didakticky zaměřená  tématická práce s dětmi, dopolední svačina

9.30 - 11.30 hod.
příprava na pobyt venku a pobyt venku, činnosti dle ročního období zaměřené na ekologii

11.30 - 12.15 hod.
oběd, hygiena, příprava na klidový a odpočinkový režim po obědě

12.15 - 14,30 hod.
hudební a literální chvilka po obědě, odpočinek (předškolní děti kratší odpočinek  a následně individuálně cílený program hravou formou)

14.30 - 17.00
hygiena, odpolední svačina, hod. volné hry dětí, individuální program, rozloučení, krátké rozhovory s rodiči

Pitný režim - nápoje připravuje kuchařka do konvice ve třídě, děti mají své vlastní hrnečky, které jsou průběžně umývány, dětem je nabízen pitný režim během celého dne.

Provozní doba mateřské školy

Mateřská škola je otevřena v pracovních dnech od 6.30 do 17.00 hod.

Děti přicházejí do MŠ od 6.30 do 8.00 hod. a MŠ se zamyká z důvodu bezpečnosti v 8.00 hodin.

Rodiče mohou dítě odvést nebo přivést v jakoukoliv jinou dobu v průběhu celého dne, avšak po předchozí ústní, telefonické nebo písemné domluvě s učitelkou.

Doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena po 12.00 hod.

Doba odchodu ostatních dětí je stanovena průběžně od 14.30 do 17.00 hod.