Rozvrh dne

Provozní doba mateřské školy

Mateřská škola je otevřena v pracovních dnech od 6.30 do 17.00 hod.

Děti přicházejí do MŠ od 6.30 do 8.00 hod. a MŠ se zamyká z důvodu bezpečnosti v 8.00 hodin.

Rodiče mohou dítě odvést nebo přivést v jakoukoliv jinou dobu v průběhu celého dne, avšak po předchozí ústní, telefonické nebo písemné domluvě s učitelkou.

Doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena po 12.00 hod.

Doba odchodu ostatních dětí je stanovena průběžně od 14.45 do 17.00 hod.

 

Rozvrh dne

6.30 - 8.00 hod.
příchod dětí do školy, přivítání se, volné ranní hry, grafomotorika, komunikativní kruh

6.30 - 9.30 hod.
výběr her a činností dle volby dětí, ranní cvičení, individualizovaná, skupinová a didakticky zaměřená  tématická práce s dětmi, dopolední svačina

9.30 - 11.30 hod.
příprava na pobyt venku a pobyt venku, činnosti dle ročního období zaměřené na ekologii

11.30 - 12.15 hod.
oběd, hygiena, příprava na klidový a odpočinkový režim po obědě

12.15 - 14,15 hod.
hudební a literální chvilka po obědě, odpočinek (předškolní děti kratší odpočinek  a následně individuálně cílený program hravou formou)

14.15 - 17.00 hod.
hygiena, odpolední svačina, hod. volné hry dětí, individuální program, rozloučení, krátké rozhovory s rodiči

Pitný režim - nápoje připravuje kuchařka do konvice ve třídě, děti mají své vlastní hrnečky, které jsou průběžně umývány, dětem je nabízen pitný režim během celého dne.