Celé Česko čte dětem

Naše mateřská škola se zapojila do celostátního projektu "Celé Česko čte dětem".

Podporujeme tím čtenářskou gramotnost dětí. Pravidelně čteme dětem (nejen) v době poledního klidu před spaním z dětských pohádkových knih.

Dětem čteme nyní z knihy "Pohádky skřítka Medovníčka"

Nesmírně důležitý je výběr knížky pro předčítání. Je jednodušší, pokud jsou v publiku stejně staré děti. Jsou-li mezi dětmi velké věkové rozdíly, je třeba volit literaturu, která osloví malé i větší posluchače. Výběr vhodných knížek pro jednotlivé věkové kategorie najdete na www.celeceskoctedetem.cz v sekci Pro rodiče - Zlaté tituly. Tipy i s recenzemi knížek pro děti najdete například na našich stránkách v rubrice Recenze knih nebo například na stránkách www.rostemesknihou.cz, www.rostik.cz nebo www.knihydetem.cz. Můžete se také obrátit na místní knihovnu – zcela jistě jsou to ti nejlepší odborníci a poradí vám, které knihy táhnou. Vlastní čtení by nemělo být příliš dlouhé (5 – 10 minut, pak např. rozhovor a pak třeba soutěž). Čím jsou děti menší, tím má být čtení kratší. Čtení má být neformální. Předčítající by při něm měl neustále vést „dialog“ s publikem – ptát se na slova, jejich význam, popř. navazovat na dětské zážitky a zkušenosti. Délku čtení je třeba přizpůsobit „teplotě a chování“ dětského publika. Neměly by chybět soutěže a ceny. Otázky v soutěžích mohou navazovat na čtený text, ale není to nutné. Lze využít i formu kvízu

www.celeceskoctedetem.cz/zajimave-odkazy/clanek-333

www.celeceskoctedetem.cz/pro-rodice

www.celeceskoctedetem.cz/recenze-knih