Celé Česko čte dětem

12. 3. 2024 - Projekt celé Česko čte dětem

V termínech 12. 3., 19. 3., 26. 3. a 2. 4. 2024

mají rodiče možnost přinést do MŠ knihu, kterou doma dítěti čtou.

V kroužku s ostatními dětmi si o knihách budeme povídat.

Kdo bude mít zájem, může si vyplnit čtenářskou kartičku, a vyhrát odměnu kterou získá po vyplnění kartičky v MŠ.

Cílem projetu Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst"

Stačí 20 minut denně. Každý den.

 

Naše mateřská škola se zapojila do celostátního projektu "Celé Česko čte dětem".

Podporujeme tím čtenářskou gramotnost dětí. Pravidelně čteme dětem (nejen) v době poledního klidu před spaním z dětských pohádkových knih.

Dětem čteme nyní z knihy "Pohádky skřítka Medovníčka"

Nesmírně důležitý je výběr knížky pro předčítání. Je jednodušší, pokud jsou v publiku stejně staré děti. Jsou-li mezi dětmi velké věkové rozdíly, je třeba volit literaturu, která osloví malé i větší posluchače. Výběr vhodných knížek pro jednotlivé věkové kategorie najdete na www.celeceskoctedetem.cz v sekci Pro rodiče - Zlaté tituly. Tipy i s recenzemi knížek pro děti najdete například na našich stránkách v rubrice Recenze knih nebo například na stránkách www.rostemesknihou.cz, www.rostik.cz nebo www.knihydetem.cz. Můžete se také obrátit na místní knihovnu – zcela jistě jsou to ti nejlepší odborníci a poradí vám, které knihy táhnou. Vlastní čtení by nemělo být příliš dlouhé (5 – 10 minut, pak např. rozhovor a pak třeba soutěž). Čím jsou děti menší, tím má být čtení kratší. Čtení má být neformální. Předčítající by při něm měl neustále vést „dialog“ s publikem – ptát se na slova, jejich význam, popř. navazovat na dětské zážitky a zkušenosti. Délku čtení je třeba přizpůsobit „teplotě a chování“ dětského publika. Neměly by chybět soutěže a ceny. Otázky v soutěžích mohou navazovat na čtený text, ale není to nutné. Lze využít i formu kvízu

www.celeceskoctedetem.cz/zajimave-odkazy/clanek-333

www.celeceskoctedetem.cz/pro-rodice

www.celeceskoctedetem.cz/recenze-knih

24. 9. 2023 - Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Do projektu jsme přihlášeni již čtvrtým rokem.
Na stránkách

 www.celeceskoctedetem.cz naleznete akce jako: týdenní čtení dětem v ČR, čtení dětem v nemocnici, moje první kniha, konference a semináře, sbírky knih do nemocnic, veletrhy a bazary a jiné další nápadité možnosti, jak do svého běžného dne zapojit knihu.

Proč se aktivně zúčastňume?
Četba jako taková upevňuje pouto mezi dítětem a dospělým. Chvilka strávená při četbě knihy nabízí jedinečný čas pro setkání s fantazií, postavami, hodnotami, rozšiřuje slovní zásobu a podporuje přirozenou zvídavost.
Děti mají čtení rády, proto můžeme dětem číst častěji a pokud budou rodiče mít chuť, mohou se připojit do projektu s námi.

Kdy ještě můžeme číst?
–         Dopoledne, při běžných každodenních činostech (např. jako chvilkový odpočinek od náročné činnosti nebo místo relaxace a uvolnění po rozcvičce, zklidnění před svačinou…..
–         Při odpoledním pobytu na zahradě ( ovocná svačinka s pohádkou).