Den stromů

Den stromů, 20. Října

 

Cíl:

Podpořit různé tipy aktivita programů ke „Dni stromů“ ve škole, případně na akcích pro rodiče či veřejnosti.

Podnítit zájem o stromy.

Motivace:

Prostřednictvím stromů pomáhejme lidem nalézt cestu k přírodě.

Víte, že:

 • Strom je vlastně vysoce výkonné klimatizační zařízení? Průměrný stoletý strom vyprodukuje denně cca1.000litrů kyslíku, které spotřebují přidýchání asi 3 lidé za den. K tomu navíc strom denně odpaří 100 až 400 litrů vody.
 • Stromy fungují jako účinný filtr vzduchu? Dokáže zachytit zdraví škodlivé částice prachu, oxidu síry, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, přízemního ozónu a dalších látek.
 • Metr krychlový vzduchu nad průmyslovými oblastmi a velkoměsty obsahuje až 500.000 prachových částic? Lesní vzduch jich ve stejném objemu neobsahuje ani 500.
 • Formou motivačních otázek uvádět v souvislostech lidské činnosti a význam stromů.
 • Vnímat problematiku významu stromů pro člověka.

Metody a formy práce:

 • Výtvarné činnosti zakončené výstavou prací v MŠ
 • Malování na chodník u MŠ - téma stromy, les
 • Vědomostní hry - téma les, park
 • Výlety po okolí MŠ - les, příroda
 • Měření obvodu stromů pomocí krejčovského metru, nebo provázku
 • Kouzelný sáček - do sáčku dáme různé přírodniny vztahující se ke stromům (žaludy, kaštany, bukvice, kůru, případně větvičku) a děti určují podle hmatu
 • "Stromználek" - k větvičkám přiřazují plody, mohou to být lesní stromy (žaludy, kaštany, bukvice, nažky z javoru, borové šišky, smrkové šišky) nebo ovocné stromy
 • Výroba listnáčka - z různě barevných listů nalepováním na papír si děti vyrobí postavičku skřítka listnáčka
 • Pozorování pod lupou nebo mikroskopem přírodnin ze stromů - plody, větve, kůra, listy
 • Hry venku: hod šiškou na cíl, chytání šišek do síťky, výroba domečků pro skřítka listnáčka z přírodnin v lese

 

 1. Land art Strom – Tuto výtvarnou techniku lze realizovat nejlépe venku v lese či v jeho blízkosti, ale po mírné modifikaci případně i uvnitř MŠ. Připravíme si velké plátno (postačí i starší prostěradlo bílé barvy), které umístíme na zem a děti, se shromáždí do kruhu kolem něj. Nyní si s dětmi budeme povídat o vzhledu stromu a jeho jednotlivých částech. Poté budeme postupně části stromu tvořit na připravené plátno a to takovým způsobem, že děti nejprve vyzveme, aby vždy ke konkrétní tvořené části přinesly vhodné přírodniny (např. kořeny, klacíky, hlínu, kůru, větvě, listy). Tyto přírodniny děti poté přikládají na plátno, čímž vytvoří strom od kořenů až po jeho korunu.
 2. Představ si, že jsi strom – Nejprve si s dětmi povíme o tom, že stromy také dýchají a svým vydechováním vytvářejí kyslík, který my nadechujeme. A vydechujeme oxid uhličitý, který vstřebávají (nadechují) naopak stromy. Jeden z jejich významů spočívá tedy v tom, že pro nás vytvářejí kyslík. Teprve nyní můžeme přejít k dechovému cvičení Představ si, že jsi strom. Děti se postaví do vzpřímeného stoje a představují si, že se proměnily ve strom. Jejich strom má kořeny rostoucí hluboko do země, díky kterým je jejich kmen silný a stabilní. Větve sahají vysoko do nebe. Představují si, v jaký druh stromu se proměnily, jakou barvu mají jejich listy či plody atd. A klidně, pomalu se nadechují a vydechují.
 3. Grafomotorické cvičení Strom – Za pomoci obrázků dětem popíšeme, že stromy jsou také schopny zvlhčovat a ochlazovat vzduch, díky čemuž se nám mnohem lépe dýchá. Poté si přineseme velký obrázek stromu, děti dostanou modrou pastelku a budou kreslit směrem od stromu vlny, které znázorňují zvlhčování. Na tomto cvičení lze dětem rovněž představit schopnost stromů filtrovat a čistit škodlivé látky z ovzduší a to takovým způsobem, že si děti připraví černou pastelku a budou kreslit vlny tentokrát směrem ke stromu.
 4. Pohybová hra Poznávání stromů – Dalším významem stromů, o kterém si s dětmi popovídáme, je ten, že díky svým plodům mohou stromy nakrmit zvířata i lidi a poté si na toto téma zahrajeme hru. Děti stojí v kruhu kolem několika větví stromů (jabloň, smrk, kaštan, dub). Společně si o stromech povídáme, upozorňujeme na zvláštnosti a rozdíly jednotlivých stromů. Nyní mají děti za úkol vybrat si větvičku, která se jim nejvíce líbí a poté najít kamarády se stejnou větvičkou (např. smrkovou) a utvořit s nimi skupinku. Takto se nám vytvoří čtyři skupinky (jabloň, smrk, kaštan, dub). V těchto skupinách děti poté hledají strom, kterému jejich větvičky patří. Můžeme také připodobnit větve k dětem stromů a úkolem je najít maminku těchto větviček. V průběhu či po skončení hry si s dětmi povídáme o tom, jaké plody na větvích mají (nebo jaké plody na těchto stromech rostou) a kdo je může jíst (jaká zvířata…). Hru lze realizovat také uvnitř MŠ například s obrázky.
 5. Pohádka O stromech a větru – Byla jednou jedna vesnička a v ní krásný les plný nejrůznějších stromů. V chladném stínu těchto stromů se zvířátka i lidé z vesnice rádi schovávali před horkem letního slunečního svitu. Byly tam také dvě studánky s průzračně čistou vodou. Z té vetší studánky si lidé z vesnice brali vodu. A z té menší pil vodu ptáček. Pil tam i polní zajíček. Pila tam také srnka s malými koloušky a dokonce i kravička z vesnice se svými telátky.

Všechno kolem bylo pěkné. I květinám se zde dařilo. Sletovali se k nim barevní motýli a bzučeli na nich tlustí čmeláci. Květiny velice pěkně voněly a dávaly všem sladkou šťávu. Jen někomu se stromy nelíbily. Větru. Když přišel vítr, ten se zlobil! Nikdy nemohl dobře projít přes stromy. „Húúú!“ Hučel, jak na ně narážel. „Húúú!“ Jak se musel namáhat, než se přes ně dostal. A což teprve když přiletěl vítr s mračny. Víte, ten vítr, který nosí déšť. „Húúú!“ Tomu to šlo teprve těžko přes stromy. S vodou se nedaly stromy nikdy dobře přelézt. A vítr vždycky skoro všechnu vodu vylil.

Jednou se lidé z vesnice rozhodli, že všechny stromy z lesa vykácejí. A proč? Inu proto, že si chtěli vydělat peníze a dřevo ze stromů prodat do města. Na nic jiného nemysleli a poslali své nejlepší dřevorubce do lesa se sekyrami a pilami. Jen jedna moudrá babička lidem říkala: „Nekácejte všechny stromy, budou nám tady velice chybět a nejen nám, ale i zvířatům. Uvidíte…“ Jenže lidé neposlechli a s vidinou výdělku úplně celý les pokáceli, až zbyla jen holá travnatá planina.

Teď bylo větru. „Húúú!“ Jak se proháněl. „Húúú!“ Nikdo ho nechytal. Nikdo ho nezastavoval. Už mu stromy nestály v cestě. A což teprve, když přiletěl suchý vítr! Ten vítr, který sbírá vodu, který všechnu vodu vysušuje. Ten se zaradoval, když viděl odkryté studánky. „Fúúú!“ Přiletěl a nabral si vždy vody, co mohl nejvíce. Také letní sluníčko teď na studánky dosáhlo svými horkými paprsky a tak nakonec všechna voda ze studánek zmizela. Nebylo vody a lidé ani zvířátka neměli co pít. Všechno bylo bez vody. Všechno kolem uschlo. Uschly i krásné květiny, které tak voněly a dávaly včelám a motýlům sladkou šťávu.

Lidé v zoufalství vyhledali moudrou babičku a prosili o radu. Věděli, že udělali obrovskou chybu, když vykáceli celý les. Naštěstí babička věděla co dělat. Již nějakou dobu si sbírala semínka ze šišek stromů, které jí občas přinesl vítr. A tak si všichni lidé z vesnice vzali semínka a pustili se do práce. Zasadili každé babiččino semínko a za peníze, které získali prodejem dřeva, koupili dostatek vody, aby se o semínka mohli starat a zalévat je. Koupili také semínka různých druhů stromů, aby byl les rozmanitý jako dřív.

Netrvalo příliš dlouho a opět se tu zelenal krásný les plný nejrůznějších stromů a zvířat. „Húúú“ bude se zlobit vítr, až nebude moci přes ně. Bude ohýbat stromy, ale stromy jej nepustí, neuhnou. A až přiletí vítr s mračny? Ten, který nosí vodu? Na ten právě budou stromy čekat, aby si od něj vodu vzaly. „Húúú!“ bude křičet vítr, ale stromy ho nepustí. Bude muset všechnu vodu vylít. A všude tam, kde bylo sucho, bude zase vody dost. A všechna zvířátka i všichni lidé budou zachráněni.

 1. Hra na vítr – Děti se promění ve statné, silné stromy a budou stát pevně „zakořeněny“ i když přijde vítr. Nejprve budou svým foukáním napodobovat slabounký vítr, který bude postupně nabírat na intenzitě. Na znamení silného větru mohou také pohybovat svými větvemi. Nakonec se vítr postupně úplně utiší.