Odhlašování a přihlašování stravy

SYSTÉM ODHLAŠOVÁNÍ ODPOLEDNÍCH SVAČIN 

 

  1. Vaše dítě bude chodit celý školní rok odpoledne po odpočinku: svačina Vám bude započítána ve vyúčtování.

  2. Vaše dítě bude  chodit cely školní rok po obědě: vedoucí školní jídelny zapíše trvalou odhlášku. Odpolední svačina Vám nebude započítána ve vyúčtování. Máte vždy možnost svačinku den předem přihlásit.

  1. Dítě budete odhlašovat pravidelně nebo nepravidelně, odhlásíte svačinu nejdéle den předem ve třídě u paní učitelek, u vstupu do zápisového sešitku, SMS  nebo v aplikaci Správa MŠ. V tomto případě Vám vedoucí školní jídelny svačinku odhlásí a nebude Vám započítána ve vyúčtování.

  1. V mimořádných situacích odhlásíte svačinu do max. 7:30 hodin daného dne. V tomto případě Vám vedoucí školní jídelny svačinku odhlásí a nebude Vám započítána ve vyúčtování.

  1. Pokud nestihnete odhlásit svačinku a Vaše dítě půjde po obědě, svačinka propadá a její cena je Vám do vyúčtování započítána.

Aby tento systém správně fungoval, bude všem zákonným zástupcům zálohová platba započítána vždy jako celodenní stravné. Ve vyúčtování budou odhlášky svačinek zohledněny.

  

ZÁROVEŇ S PLATBOU STRAVNÉHO BUDE VYBÍRÁNA ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb.

Celou částku, za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání, budete moct uhradit hotově během dvou prvních pracovních dní v daném měsíci, nebo platbou na účet školy, dle pokynů vedoucí školní jídelny (opět se budou rozdávat lístečky s pokyny na platbu, nebo v době nepřítomnosti Vašeho dítěte, Vám bude poslána SMS na mobil).