Chystání krmelce s myslivcem :)

Datum: 16. 11. 2021 | Počet fotografií: 13
  • dopolední aktivity zaměřené na divoká zvířata v okolí
  • povídání si o zvířátkách (potrava, co dělají v zimě..)
  • procházka ke krmelci (jeslím)
  • děti daly zvířátkům jablka do krmelce (dále budeme s dětmi doplňovat jablka, zrní,...)
  • rozhorvor s myslivcem a možnost dotazů dětí