O našich Včeličkách

Od 1. 9. 2020 je ve škole otevřena druhá třída, která je od počátku určena pro vzdělávání mladších dětí. Nově vzniklá třída "Včeliček" je pro 10 dětí. Vznikla v prostorách původní ložnice a víceúčelové herny.

 

Výchovně vzdělávací práci ve třídě 
V Č E L I Č E K  zajišťují:

 

Ludmila Juzová, ředitelka
 
Tereza Straková, učitelka