Realizace environmentální zahrady

Dobrý den vážení rodiče a spoluobčané,


naše školka se rozhodla zapojit do výzvy č. 7/2019 Přírodní zahrady z Národního programu Životní prostředí a připravujeme nyní projekt. Cílem této výzvy je rozvoj enviromentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí, a to díky zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí MŠ. Projekt přispívá k environmentální výchově a vzdělávání dětí v Mateřské škole, kromě prohloubení vztahu k přírodě dojde také k revitalizaci naší zadní zahrádky (parku za spojovací chodbou) a ve školce tak vznikne další zajímavý prostor pro efektivní trávení času v mateřské škole. Umožní dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou děti vedeni k odpovědnému chování k přírodě.

 

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY NÁM ŽÁDOST O DOTACI SCHVÁLIL VE VÝŠI 372 658,70Kč, s realizací bychom chěli začít po vyhotovení smluvní dokumentace letos na podzim. Čekáme na  pokyny a smlouvu z fondu.