ZDRAVÁ PĚTKA

Datum: 11. 11. 2020 | Počet fotografií: 24

15.11. 2019

Formou her, rozcvičky, ochutnávky a zajímavého povídání děti prožily krásné dopoledne.

Výukovým programem „Zdravá 5“ z Nadačního fondu Albert se děti z naší mateřské školy seznámily se zásadami správné výživy a jejich důležitosti v rámci zdravého životního stylu.

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.