Projektový den: "Les a houby v něm

Datum: 4. 10. 2023 | Počet fotografií: 0

https://ms.horniujezd.cz/foto-a-video-kronika/2023-2024/galerie-projektovy-den-les-a-houby-v-nem-1/

S dětmi budeme se budeme učit rozeznávat jedlé a nejedlé houby

Procházkou v lese budeme určovat druhy stromů

Pod lupou a mikrokopem budeme pozorovat přírodniny z lesa a jeho okolí a některé druhy hub.