Základní informace o škole

     

DOBRÝ DEN,

vítáme Vás na našich stránkách. Doufáme, že zde naleznete užitečné informace

a fotografie o dění v naší školce.

Aktuální program, oznámení o změnách a celkovém dění ve školce sledujte na této

stránce – AKTUALITY.

V boční liště jsou označeny další dokumenty a informace, které Vás mohou zajímat.

Přejeme nám všem, aby tyto stránky přispěly k užitečné komunikaci mezi rodiči

a pracovníky mateřské školy.

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE  

Mateřská škola byla založena 1. 6. 1976, jako jednotřídní škola.

Nachází se v místní části Horního Újezdu, zvané Krásňoves. Je obklopena velkou zahradou,

která slouží současně jako veřejné dětské hřiště. Toto hřiště je využíváno pro pobyt dětí venku.

Mateřská škola rodinného typu je zřízena, jako škola s celodenním provozem s určenou dobou

pobytu dětí od 6,30 hod. do 16,30 hod. Přijímány jsou děti ve věku 2 – 6 let.

Máme jednu heterogenní třídu, ve které pracují 2 kvalifikované učitelky (ředitelka a učitelka)

a 1 kvalifikovaná učitelka s částečným úvazkem na překrývání, který je doplněn pozicí školní

asistentky hrazenou z dotací z Evropských sociálních fondů, z Operačního programu věda,

výzkum, vzdělání (OP VVV), Šablony II – personální podpora MŠ.

Provozními pracovníky jsou domovnice, kuchařka, účetní a vedoucí školního stravování.

Celková kapacita mateřské školy je 28 dětí.

V mateřské škole se nachází veliká herna pro denní pobyt dětí, která slouží současně jako jídelna. 

V herně mají děti dostatek prostoru pro své spontánní pohybové a hravé aktivity. Prostor herny

je členěn do písmene „U“. Vzniká tak zde zajímavý, členitý prostor, kde se dítě může uchýlit

k soukromým aktivitám nebo ke kolektivním a námětovým hrám dle svých spontánních potřeb.

Mateřská škola je nadstandardně vybavena samostatnou ložnicí, která je přizpůsobena

a využívána i jako tělocvična.

Umývárna a WC pro děti jsou nově zrekonstruovány. Toalety, pisoáry i umyvadla jsou

uzpůsobeny ergometrickým požadavkům pro věkovou skupinu 2-6 letých. V umývárně je

k dispozici bidet a sprcha.

Mateřská škola má svou vlastní kuchyň pro výrobu celodenního stravování dětí. 

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA:

Mateřská škola je otevřena v pracovních dnech od 6.30 do 16.30 hod.

Děti přicházejí do MŠ od 6.30 do 8.30 hod. a MŠ se zamyká v 8.30 hod. z důvodu bezpečnosti.

Rodiče mohou dítě odvést nebo přivést v jakoukoliv jinou dobu v průběhu celého dne, avšak po

předchozí ústní, telefonické nebo písemné domluvě s učitelkou.

Doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena po 12.00 hod.

Doba odchodu ostatních dětí je stanovena průběžně od 14.30 do 16.30 hod.

 

REŽIM DNE:

6.30 - 8.30 hod. příchod dětí do školy, ranní hry, grafomotorika, komunikativní kruh

8.15 - 8.35 hod. ranní cvičení

8.30 - 9.00 hod. dopolední svačina

9.00 - 9.45 hod. Pedagogicky a didakticky zaměřené činnosti ve skupinách a též

                            individuálně, hry v kolektivu dětí

9.45 - 11,45 hod. hry na zahradě, vycházky do blízkého okolí, pobyt na vzduchu

                            a vnímání běžného života

11.45 - 12.15 hod. oběd

12.15 - 14,30 hod. hygiena po obědě, příprava na odpočinek (předškolní děti

                             kratší odpočinek a následně individuálně cílený program)

14.40 - 15.00 hod. svačina

15.00 - 16.30 hod. volné hry dětí, individuální program

Pitný režim- nápoje připravuje kuchařka do konvice ve třídě, děti mají své vlastní hrnečky,

které jsou průběžně umývány, dětem je nabízen pitný režim během celého dne.

 

 

 

 

Mateřská škola Horní Újezd,
okres Svitavy

Horní Újezd 143
570 01 Litomyšl

e-mail:
ms.hu@seznam.cz
m.skolahorniujezd@tiscali.cz

tel461 631 273
mobil721 561 406
© Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy ▪ design 2017 © regrafika