Základní informace o škole

Základní informace o škole

 

Mateřská škola byla založena 1.6.1976, jako jednotřídní škola.

Nachází se v místní části Horního Újezdu, zvané Krásňoves .

Je obklopena velkou zahradou, která slouží současně jako veřejné dětské hřiště.

Toto hřiště využíváme pro pobyt dětí venku.

V mateřské škole se nachází herna pro denní pobyt dětí, která slouží současně jako jídelna. V herně mají děti dostatek prostoru pro své spontánní pohybové a hravé aktivity. Prostor herny je členěn do písmene „U“. Vzniká zde zajímavý, členitý prostor, kde se dítě může uchýlit k soukromým aktivitám nebo ke kolektivním a námětovým hrám dle svých spontánních potřeb.

Ložnice pro odpolední odpočinek dětí je samostatná. Umývárna a WC pro děti jsou nově zrekonstruovány, toalety, pisoáry i umyvadla jsou uzpůsobeny ergometrickým požadavkům pro věkovou skupinu 2-6 letých dětí. V umývárně je i bidet a sprcha.

Škola má svou vlastní kuchyň pro výrobu celodenního stravování dětí.

Ve škole pracují dvě kvalifikované učitelky, dále pak školní asistent a chůva, kteří jsou hrazeni z Evropských sociálních fondů, z Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV).

Provozními pracovníky jsou domovnice, kuchařka, účetní a vedoucí školního stravování.

Celková kapacita školy je 28 dětí.

Provoz školy je od 6:30-16:00hod.

Pobyt dětí v MŠ je celodenní.

Děti se scházejí od 6:30-8:30hod., poté se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí domluvě lze dítě přivést i v jinou dobu, nejpozději však do 10:00hod., kdy děti odchází na vycházku. 

 

Mateřská škola Horní Újezd,
okres Svitavy

Horní Újezd 143
570 01 Litomyšl

e-mail:
ms.hu@seznam.cz
m.skolahorniujezd@tiscali.cz

tel461 631 273
mobil721 561 406
© Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy ▪ design 2017 © regrafika