Aktuality - informace pro rodiče

                                               Mateřská  škola   H o r n í   Ú j e z d , okres Svitavy

 

                                  Protokol  o výsledku přijímacího řízení pro šk. r. 2018-2019

 

Celková kapacita školy je 28 dětí.

Počet odhlášených dětí                                                                                 5

Pro školní rok 2018– 2019 zůstává ve škole 16 dětí a volných míst pro přijímací řízení   je 12.

Počet podaných přihlášek pro školní rok 2018-19                                             4

Počet  vyřízených žádostí- přijatých dětí pro školní rok 2018-19                         4

Počet zrušených žádostí                                                                                0

Počet volných míst                                                                                       8

Počet  evidovaných žádostí pro školní rok 2018-19                                           0

 

 

Pro školní rok 2018-2019 byly přijaty děti s evidenčním číslem :   1, 2, 3, 4   k  1.9.2018.
Evidované dítě s č.3 nastoupí do MŠ po dovršení 2 let věku 15.11.2018.
Evidované žádosti pro rok 2018- 2019  -  0

Školní výlet

V pondělí 25.6.2018 - školní výlet - ZOO Olomouc. Cena výletu bude upřesněna. Na částečnou úhradu dopravy použijeme sponzorský dar pana M. Žďáry (5.000,-). Vstupné a safari vláček uhradíme z prosředků ESF z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - MěÚ litomyšl.

Děti prosíme přiveďte do MŠ nejpozději v 7.00 hodin. Odjíždíme autobusem v 7.15 hodin z H.Ú. Předpokládaný návrat v 15.30 hodin. Děti si můžete vyzvednout na trase autobusových zastávek nebo obvyklým způsobem v MŠ do 16.00 hodin. Svačiny i oběd budou mít děti zajištěny v rámci školního stravování.

Přiměřeně počasí ustrojte děti do sportovního oděvu tak, aby bylo v případě tepla co svlékat a naopak. Pohodlnou obuv - botasky, sandálky - dle počasí, budeme se převážně pohybovat v přírodním prostředí. Sebou do batohu dejte dětem malou pet lahev s nápoji, případně náhradní sp.prádlo, pevný igelitový sáček pro případ nevolnosti a kapesník. Všechny děti by měly mít nějakou pokrývku hlavy. Nahlaste nám, komu se dělá v autobusu špatně. 

Mateřská škola Horní Újezd,
okres Svitavy

Horní Újezd 143
570 01 Litomyšl

e-mail:
ms.hu@seznam.cz
m.skolahorniujezd@tiscali.cz

tel461 631 273
mobil721 561 406
© Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy ▪ design 2017 © regrafika