Aktuality

Vážení zájemci o předškolní vzdělávání,
předkládám Vám potřebné informace pro zápis Vašich dětí do Mateřské školy v Horním Újezdu :

Zápis dětí pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve středu 2.5.2018 v mateřské škole od 8.00 – do 12.00 hodin.


Žádost o přijetí si můžete vyzvednout v MŠ kdykoliv v průběhu dne již od 9.4.2018. Přijďte nás navštívit s Vašimi dětmi, prohlédnete si školu a zodpovíme Vám Vaše dotazy. Vyplněnou žádost - přihlášku s potvrzením dětského lékaře pak odevzdejte v den vlastního zápisu, tj. 2.5.2018  do mateřské školy.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny od 22.5.2018 do 12.6.2018 na webových stránkách školy (
www.ms.horniujezd.cz) a v MŠ na informativní tabuli pro rodiče. Připomínám rodičům, že je třeba již nyní, při tomto zápisu, zapsat i děti, u kterých předpokládaný nástup do MŠ plánujete až později v průběhu školního roku 2018-19.  Do mateřské školy budou přijímány i děti dvouleté, které dovrší tento věk k 31.8.2018. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 Povinnost předškolního vzdělávání

Novela školského zákona 561/2004 Sb., ukládá rodičům předškolních dětí od školního roku 2017/2018 povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky. Tyto děti budou do MŠ přijímány přednostně.

Štěpánka Mokrejšová, ředitelka školy.

 

Mateřská škola Horní Újezd,
okres Svitavy

Horní Újezd 143
570 01 Litomyšl

e-mail:
ms.hu@seznam.cz
m.skolahorniujezd@tiscali.cz

tel461 631 273
mobil721 561 406
© Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy ▪ design 2017 © regrafika