Aktuality - informace pro rodiče

Schůzka rodičů dětí se koná 28.8.2018 od 16:30. Účast jednoho z rodičů nutná. 

Záloha za stravné ve bude vybírat dne 3.9. od 6:30-8:30 a 4.9. od 11-16hodin

                                               Mateřská  škola   H o r n í   Ú j e z d , okres Svitavy

 

                                  Protokol  o výsledku přijímacího řízení pro šk. r. 2018-2019

 

Celková kapacita školy je 28 dětí.

Počet odhlášených dětí                                                                                 5

Pro školní rok 2018– 2019 zůstává ve škole 16 dětí a volných míst pro přijímací řízení   je 12.

Počet podaných přihlášek pro školní rok 2018-19                                             4

Počet  vyřízených žádostí- přijatých dětí pro školní rok 2018-19                         4

Počet zrušených žádostí                                                                                0

Počet volných míst                                                                                       8

Počet  evidovaných žádostí pro školní rok 2018-19                                           0

 

 

Pro školní rok 2018-2019 byly přijaty děti s evidenčním číslem :   1, 2, 3, 4   k  1.9.2018.
Evidované dítě s č.3 nastoupí do MŠ po dovršení 2 let věku 15.11.2018.
Evidované žádosti pro rok 2018- 2019  -  0

Mateřská škola Horní Újezd,
okres Svitavy

Horní Újezd 143
570 01 Litomyšl

e-mail:
ms.hu@seznam.cz
m.skolahorniujezd@tiscali.cz

tel461 631 273
mobil721 561 406
© Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy ▪ design 2017 © regrafika