Školní jídelna

Jídelní lístek od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020

Pondělí Přesnídávka:
Vaříme dle počtu dětí a nakoupených zásob jídla.
Oběd:
Svačina:
Úterý Přesnídávka:
Oběd:
Svačina:
Středa Přesnídávka:
Oběd:
Svačina:
Čtvrtek Přesnídávka:
Oběd:
Svačina:
Pátek Přesnídávka:
Oběd:
Svačina:

Změny v jídelníčku vyhrazeny.

Čísla uvedená u jednotlivých jídel obsahují alergeny.

Strava je určena k okamžité spotřebě.                                                                     

Hlavní alergeny


Podle vyhlášky č. 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků a nařízení EU 1169/2011

je stanovena povinnost označovat alergeny v jídelníčku mateřské školy. Tato povinnost platí od 13.12.2014 a má

pouze informativní charakter.

 

Hlavní alergeny:

 1. Obiloviny
 2. Korýši
 3. Vejce
 4. Ryby a rybí výrobky
 5. Podzemnice olejná /arašídy/
 6. Sójové boby
 7. Mléko a mléčné výrobky
 8. Skořápkové plody /všechny druhy ořechů/
 9. Celer
 10. Hořčice
 11. Sezamová semena
 12. Oxid siřičitý a siřičitany
 13. Vlčí bob /lupina/
 14. Měkkýši

 

 

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny Mateřské školy Horní Újezd

Platný od 1. 11. 2019

 

STRAVNÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Horní Újezd,

Horní Újezd 143, 570 01 Litomyšl                                                                                                         

 

CENA STRAVNÉHO:

I.kategorie (3-6let)     II.kategorie (7let, odklady ZŠ)

 

Celodenní  platba     37,- Kč                          39,- Kč

přesnídávka:                9,- Kč                             9,- Kč

oběd:                           20,- Kč                           22,- Kč

odpolední  svačina :    8,-Kč                              8,- Kč

 

1) Poplatky za stravné se hradí hotovostně a to k 1. dni stávajícího měsíce, v kanceláři vedoucí stravování.

    U rodičů, kteří neprovedou úhradu hotovostní, lze hradit stravné bezhotovostně, a to k 1. dni stávajícího měsíce.

    Vyúčtování záloh je prováděno na konce každého měsíce.

2) Dítě zákonní zástupci přihlašují a odhlašují den předem, při náhlém onemocnění v daný den do 7 hodin u učitelky nebo pomocí SMS zprávy.

3) Odnášení stravy mimo školní budovu je umožněno pouze první den neplánované nemoci dítěte v zařízení, kdy nemůže být dodržena podmínka pro odhlášení.

    V tomto případě si rodiče mohou vyzvednout stravu na jednotlivých třídách pouze v době od 11:30 do 12:00 hod. a to do vlastních jídlonosičů a nádob určených

    k přepravě stravy.

4) Na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte pomocí SMS zprávy, nebo osobně u učitelek. Neodhlášené

    obědy propadají a může za ně být účtována plná cena včetně provozních a ostatních nákladů.

5) Po ukončení docházky dítěte do školy jsou zákonní zástupci povinni neprodleně vyrovnat platby za stravné a školné.

6) Za veškeré údaje o způsobu platby a skladbě stravování zodpovídá vedoucí stravování školy. 

    Školní jídelna poskytuje dětem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo.

    Pitný režim je zajištěn po dobu celého dne.

    Bezpečnost a ochranu zdraví dětí zajišťují při stolování pedagogické pracovnice školy.

 

 

 

 

 

                                    

 

 

             

Mateřská škola Horní Újezd,
okres Svitavy

Horní Újezd 143
570 01 Litomyšl

e-mail:
ms.hu@seznam.cz

tel461 631 273
mobil721 561 406
© Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy ▪ design 2017 © regrafika