Realizace environmentální zahrady

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY NÁM ŽÁDOST O DOTACI SCHVÁLIL VE VÝŠI 372 658,70Kč,

s reaalizací bychom chěli začít po vyhotovení smluvní dokumentace letos na podzim.

Čekáme na  pokyny a smlouvu z fondu.

Dobrý den vážení rodiče a spoluobčané,

naše školka se rozhodla zapojit do výzvy č. 7/2019 Přírodní zahrady z Národního programu Životní prostředí

a připravujeme nyní projekt. Cílem této výzvy je rozvoj enviromentálního vzdělávání a výchovy u předškolních

dětí, a to díky zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí MŠ.

Projekt přispívá k environmentální výchově a vzdělávání dětí v Mateřské škole, kromě prohloubení vztahu

k přírodě dojde také k revitalizaci naší zadní zahrádky (parku za spojovací chodbou) a ve školce tak vznikne

další zajímavý prostor pro efektivní trávení času v mateřské škole.

Umožní dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení.

Prostřednictvím přírodní zahrady jsou děti vedeni k odpovědnému chování k přírodě.

 

Název Formát Velikost

Mateřská škola Horní Újezd,
okres Svitavy

Horní Újezd 143
570 01 Litomyšl

e-mail:
ms.hu@seznam.cz

tel461 631 273
mobil721 561 406
© Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy ▪ design 2017 © regrafika