DOTAZNÍK K REALIZACI ENVIROMENTÁLNÍ ZAHRADY

Dobrý den vážení rodiče a spoluobčané,

naše školka se rozhodla zapojit do výzvy č. 7/2019 Přírodní zahrady z Národního programu Životní prostředí a připravujeme nyní projekt. Cílem této výzvy je rozvoj enviromentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí, a to díky zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí MŠ.

Kromě prohloubení vztahu k přírodě dojde také k revitalizaci naší zadní zahrádky (parku za spojovací chodbou) a ve školce tak vznikne další zajímavý prostor pro efektivní trávení času v mateřské škole.

Název Formát Velikost

Mateřská škola Horní Újezd,
okres Svitavy

Horní Újezd 143
570 01 Litomyšl

e-mail:
ms.hu@seznam.cz
m.skolahorniujezd@tiscali.cz

tel461 631 273
mobil721 561 406
© Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy ▪ design 2017 © regrafika